Javni poziv za člane Ocenjevalne komisije

24. 01. 2019

Z javnim pozivom, vabimo k sodelovanju zainteresirane strokovnjake s področja razvoja podeželja, regionalnega razvoja, ribištva in turizma.

Namen poziva je vzpostaviti nabor strokovnjakov z dobrim poznavanjem enega izmed zgoraj zapisanih področij, tako z vidika prakse kot z vidika zakonodaje v evropskem in slovenskem okolju, ter s poznavanjem projektnega vodenja in izvajanja evropskih/mednarodnih projektov.
 
Okvirno delo člana ocenjevalne komisije zajema:
-  aktivno sodelovanje na sejah ocenjevalne komisije LAS Istre,
- izbor operacij za sofinanciranje (preverjanje administrativne ustreznosti in upravičenost prejetih vlog, ocenjevanje in izbor prejetih vlog, priprava poročil za upravni odbor in vodilnega partnerja o vlogah in izboru operacij, priprava predloga za izbiro operacij).

Člani ocenjevalne komisije bodo predlagani Upravnemu odboru v potrditev na podlagi izpolnjevanja sledečih pogojev:
- število let delovnih izkušenj s svojega področja, bodisi razvoja podeželja oz. regionalnega razvoja oz. ribištva oz. turizma,
- izkušnje z izvedbo EU projektov,
- poznavanje zastavljenih ciljev, ukrepov in kazalnikov SLR LAS Istre,
- osnovno znanje uporabe računalniške programske opreme (za potrebe ocenjevanja, pisanja poročil in komunikacije preko e-pošte).

Kandidati morajo oddati svoj življenjepis (CV) in prijavni obrazec (najdete ga pod tekstom) najkasneje do četrtka 31. 1. 2019 do polnoči na info@sredisce-rotunda.si.