Potrjeni projekti - 1. javni poziv

DOKUMENT S POVZETKI ODOBRENIH PROJEKTOV NA PRVEM JAVNEM POZIVU LAS ISTRE SOFINANCIRANIH IZ SREDTSEV CLLD 2014-2020

Zap. št. operacije, kot jo vodi LAS Naziv projekta (AKRONIM) Vlagatelj/nosilec projekta Partnerji SKLAD Zahtevani znesek sofinanciranja (v EUR)
1 DVIG IZGUBLJENEGA OZIROMA ZAPUŠČENEGA RIBOLOVNEGA ORODJA V SLOVENSKEM MORJU - DIZRO Zavod za pomorske dejavnosti Koper ZANESTRA, TRGOVINA IN RIBIŠTVO, D.O.O. KOPER ESPR 199.328,76
3 OCEAN V MALEM Gimnazija, elektro in pomorska šola Piran NACIONALNI INŠTITUT ZA BIOLOGIJO ESPR 35.007,48
5 GASTRONOMSKI ZAKLADI ISTRE IN MORJA - MARISTRA  Mestna občina Koper OBČINA PIRAN, OBČINA ANKARAN ESPR 173.525
7 MEDUZE OKOLI NAS  Gimnazija, elektro in pomorska šola Piran / ESPR 51.155,87
  Skupaj sofinancirano ESPR: 459.016,68
 
Zap. št. operacije, kot jo vodi LAS Naziv projekta (AKRONIM) Vlagatelj/nosilec projekta Partnerji SKLAD Zahtevani znesek sofinanciranja (v EUR)
3 IZKUSIMO ISTRSKO PODEŽELJE NOVI (TEMATSKI) TURISTIČNI PRODUKTI IN NJIHOVA PROMOCIJA - TURIZMO ISTRIANO Univerza na Primorskem, Fakulteta za turistične študije - Turistica MESTNA OBČINA KOPER EKSRP 83.907,10
5 MEDGENERACIJSKO OHRANJANJE SLOVENSKEGA ISTRSKEGA NAREČJA V SLOVENSKI ISTRI - ISTRALEKT Libris d.o.o., Koper TURISTIČNO DRUŠTVO ŠMARJE, TURISTIČNO KULTURNO DRUŠTVO POMJAN,  EKO-HUMANITATIS, LIVE GREEN - CENTER ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ, Z.O.O. EKSRP 31.878,90
6 VZPOSTAVITEV RAZVOJNEGA IN UČNEGA CENTRA SLOVENSKE ISTRE - VRT PURISSIMA KMETIJSKA ZADRUGA AGRARIA KOPER, Z.O.O., KOPER KULTURNO DRUŠTVO SLOGA SV. PETER, UNIVERZA NA PRIMORSKEM,  EKSRP 104.040,54
7 NADGRADNJA KULTURNE IN REKREACIJSKE INTEGRACIJE PODEŽELJA OBALNIH OBČIN - UŽIVAJMO PODEŽELJE II OBČINA PIRAN MESTNA OBČINA KOPER, OBČINA ANKARAN, OBČINA IZOLA, TURISTIČNO ZDRUŽENJE PORTOROŽ EKSRP 116.735,45
  Skupaj sofinancirano EKSRP: 336.561,99
 
Zap. št. operacije, kot jo vodi LAS Naziv projekta (AKRONIM) Vlagatelj/nosilec projekta Partnerji SKLAD Zahtevani znesek sofinanciranja (v EUR)
2 UPORABNI ODPADKI JAVNO PODJETJE KOMUNALA IZOLA D.O.O. JAVNO PODJETJE OKOLJE PIRAN, D.O.O., ISTRATERRA, AGENCIJA ZA POSEBNA DOŽIVETJA, D.O.O. - SO.P., "LAKY" SORTIRANJE, POSREDOVANJE PRI PRODAJI TEKSTILA ELVIS LAKOSELJAC S.P.  ESRR 159.986,68
12 POT "OD MLINA DO MLINA" ZNANSTVENO-RAZISKOVALNO SREDIŠČE KOPER KRAJEVNA SKUPNOST DEKANI, GOSTINSKE IN DRUGE STORITVE, ANA BORDON, S.P., RIBIŠKA DRUŽINA KOPER, UPRAVLJANJE NEPREMIČNIN IN ENERGETSKIH NAPRAV, ZMAGO MIKOLIČ, S.P., ASTRID PRAŠNIKAR - PRAVNO IN POSLOVNO SVETOVANJE S.P. ESRR 93.472,31
6 MORSKE POTI EMIGMA d.o.o. RIBIŠTVO DOMENICO STEFFE, Arturo Steffe s.p., Turistično združenje Izola, g.i.z., TURISTIČNO ZDRUŽENJE PORTOROŽ, G.I.Z ESRR 145.385,92
12 EKOSOP ISTRA UNIVERZITETNI RAZVOJNI CENTER IN INKUBATOR PRIMORSKE D.O.O. ZADRUGA EKOLOŠKIH PROIZVAJALCEV ISTRE, Z.O.O., SOCIALNO PODJETJE, KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA SLOVENIJE, KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD NOVA GORICA, UNIVERZA NA PRIMORSKEM / UNIVERSITA DEL LITORALE  ESRR 199.989,06
  Skupaj sofinancirano ESRR: 598.833,97
  SOFINANCIRANJE ZA VSE TRI SKLADE SKUPAJ: 1.394.412,64
* VSI projekti so potrjeni s strani Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja in Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter se že izvajajo na terenu.