Potrjeni projekti - 2. javni poziv

Zap. št. operacije, kot jo vodi LAS Naziv projekta (AKRONIM) Nosilec projekta Partnerji SKLAD Zahtevani znesek sofinanciranja (v EUR)
3 FINI OKUSNI LOKALNI PROIZVODI OBALE (FOLPO) GROMAR, RIBOLOV IN TRGOVINA D.O.O. / ESPR 199.347,78
4 RAZŠIRITEV MUZEJA ŠKOLJK 2 (RMŠ2) MEDITERANUM, ZAVOD ZA REVITALIZACIJO MEDITERANSKE KULTURE PIRAN / ESPR 15.025,21
6 CENTERBOAT MEDITERANUM, ZAVOD ZA REVITALIZACIJO MEDITERANSKE KULTURE PIRAN / ESPR 19.634
7 Kulinarična ponudba lastne ribe in ekološke hrane na katamaranu KATAMARAN GOSPODARSKI RIBOLOV KRISTJAN JEŽ S.P. GOSPODARSKI RIBOLOV, ELVINO SABADIN S.P. ESPR 199.992,63
8 USPOSOBLJEN, OZAVEŠČEN RIBIČ NAJ BO! (RIBIČ NAJ BO!) GIMNAZIJA, ELEKTRO IN POMORSKA ŠOLA PIRAN ZANESTRA, TRGOVINA IN RIBIŠTVO, D.O.O. KOPER TER MAKOR DAVID ESPR 192.589,71
10 OKUSI MORJE 2 - IZOBRAŽEVANJE O KLAPAVICAH (OKUSI MORJE 2) GASTRO PROJEKT, PROJEKTIRANJE GOSTINSKE IN TURISTIČNE DEJAVNOSTI, D.O.O. ZNANSTVENO-RAZISKOVALNO SREDIŠČE KOPER ESPR 150.130
12 ZMANJŠEVANJE ZAVRŽENE PLASTIČNE EMBALAŽE V MORJU (FISHEKO) ZANESTRA, TRGOVINA IN RIBIŠTVO, D.O.O. KOPER / ESPR 199.290
  Skupaj sofinancirano ESPR 976.009,33
Zap. št. operacije, kot jo vodi LAS Naziv projekta (AKRONIM) Nosilec projekta Partnerji SKLAD Zahtevani znesek sofinanciranja (v EUR)
2 BUTMUZ OBČINA IZOLA Inštitut IRRIS; Turistično združenje Izola; Pomorski muzej – Museo del mare “Sergej Mašera” Piran - Pirano; Občina Ankaran ESRR 160.000,00
3 NOSTALGIČNI STARODOBNI IZLET V ZELENO ISTRO OLJARNA FRANKO LISJAK, S.P. KRAJEVNA SKUPNOST ŠMARJE PRI KOPRU; TURISTIČNO ZDRUŽENJE PORTOROŽ G.I.Z; KULTURNO DRUŠTVO ISTRSKI GRMIČ ŠKOFIJE ESRR 89.421,20
4 KREATIVNI INKUBATOR ISTRE DRUŠTVO PRIPADNIKOV ITALIJANSKE NARODNE SKUPNOSTI ITALIJANSKA UNIJA Srednja šola Pietro Coppo Izola; Obalna samoupravna skupnost italijanske narodnosti; Center za pospeševanje podjetništva Piran d.o.o. ESRR 52.806,40
        Skupaj sofinancirano ESRR 302.227,60
           
Zap. št. operacije, kot jo vodi LAS Naziv projekta (AKRONIM) Nosilec projekta Partnerji SKLAD Zahtevani znesek sofinanciranja (v EUR)
5 W&G ISTRA VINJA, trgovina in laboratorij za vinarstvo in kmetijstvo d.o.o. PETRA KRMAC S.P.; Jure Džampo, s.p.; DRUŠTVO VINOGRADNIKOV SLOVENSKE ISTRE; KS ŠMARJE PRI KOPRU EKSRP 105.398,31
2 SOLJKE ZRS KOPER SOLINE Pridelava soli, d.o.o., Zadruga Olea Capris z.o.o. EKSRP 25.704,74
10 OŽIVIMO PODEŽELJE MOK Občina Izola, Občina Ankaran EKSRP 145.322,80
        Skupaj sofinancirano EKSRP 276.425,85