Javni poziv ESRR 2019

Namen javnega poziva je izbor operaciji (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Istre v letu 2019 in sofinanciranje njihovih stroškov.

Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in znotraj tega v okviru podukrepa »Podpora za izvajanje operaciji v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«. Sredstva za sofinanciranje LAS je dodelilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (v nadaljevanju MGRT) v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Razpoložljiva sredstva za sofinanciranje: Višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (v nadaljevanju ESRR) znaša 453.263,98 EUR.

Delež sofinanciranja upravičenih stroškov za operacije sofinancirane iz ESRR znaša 80 % (nepovratna sredstva so v deležu 80% namenska sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj, v deležu 20% pa namenska sredstva Proračuna Republike Slovenije).

Objava in rok za vložitev predlogov operacij za sofinanciranje: Javni poziv je objavljen 15.3.2019. Predloge operacij z vlogo na javni poziv se pošlje priporočeno po pošti na naslov vodilnega partnerja LAS Istre: Središče Rotunda, Koper, so.p., Destradijev trg 11, 6000 Koper. Rok za oddajo vlog je do vključno 15.5.2019.

Vloge oddane po tem datumu ne bodo obravnavane. Upošteva se datum, ki ga Pošta Slovenije z nalepko označi na ovojnici.

 

Informacije o javnem pozivu lahko prejmete:

- Po elektronski pošti: info@sredisce-rotunda.si

- Po telefonu ob delavnikih od 9:00 do 14:00 ure: 0590 47 121 ali 051 458 410.

- Osebno po predhodnem dogovoru, na sedežu LAS, Destradijev trg 11, Koper.

Razpisno dokumentacijo najdete na povezavah spodaj.