Potrjeni projekti - 3. javni poziv

Spletna stran Evropske komisije namenjene ESPR: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/emff/index_sl.htm

Spletna stran ESPR: www.ribiski-sklad.si

Zap. št. operacije, kot jo vodi LAS Naziv projekta (AKRONIM) Nosilec projekta Partnerji SKLAD Zahtevani znesek sofinanciranja (v EUR)
4 STIČIŠČE ZNANJA O DELFINIH TER POBUD IN AKTIVNOSTI ZA OHRANJANJE NARAVE, BIOTSKE RAZNOVRSTNOSTI IN OKOLJA (IZOBRAŽEVALNO-RAZISKOVALNI CENTER O DELFINIH) DRUŠTVO MORIGENOS / ESRR 2021 78.199,99
5 OBALNA PEŠPOT MED ŠRP SV. KATARINA IN KOPALIŠČEM ADRIJA – OB-213-1815 (ČEZ SLANI TRAVNIK) OBČINA ANKARAN Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije - DOPPS ESRR 2021 75.040
3 PROMINENTNA ISTRA (PROMO ISTRA) NGN MEDIA, medijska agencija d.o.o. TOVARNA SANJ D.O.O., OX ISTRA PODJETNIŠKI IN KARIERNI INKUBATOR D.O.O. ESRR 2021 92.614
Skupaj sofinancirano ESPR 245.853,99

Zap. št. operacije, kot jo vodi LAS Naziv projekta (AKRONIM) Nosilec projekta Partnerji SKLAD Zahtevani znesek sofinanciranja (v EUR)
10 DRIVE IN TRŽNICA LORETO Javni zavod Krajinski park Strunjan KS Jagodje Dobrava, Ljudska univerza Koper, Zadruga ekoloških proizvajalcev Istre, z.o.o. EKSRP 2021 74.952,13
5 RAZVOJ GURMANSKIH PROIZVODOV V SLOVENSKI ISTRI - ISTRIJANKO Janko Barbiš s.p. / EKSRP 2021 71.340,79
4 VINO IN OLJE Firm d.o.o. PE KOPER / EKSRP 2021 74.885
Skupaj sofinancirano ESPR 221.177,92

Zap. št. operacije, kot jo vodi LAS Naziv projekta (AKRONIM) Nosilec projekta Partnerji SKLAD Zahtevani znesek sofinanciranja (v EUR)
4 MODRO-ZELENA ISTRA (ISTRA) ZADRUGA PROFESIONALNIH RIBIČEV KOPER z.o.o. ZANESTRA d.o.o., Gastro project d.o.o. ESPR 2021 146.122
3 MORSKO DOŽIVETJE PO RIBIŠKO (MARES) Zadruga Mares z.o.o. / ESPR 2021 147.928
Skupaj sofinancirano ESPR 294.050

Zap. št. operacije, kot jo vodi LAS Naziv projekta (AKRONIM) Nosilec projekta Partnerji SKLAD Zahtevani znesek sofinanciranja (v EUR)
6 MISLI NA MORJU, NOGE V LAVORJU MAR in CO, D.O.O. / ESPR 2020 98.972,36
8 ZAVOD ZA PROFESIONALNO RIBIŠTVO RETECH ARGEMONIA ADRIA D.O.O. ZADRUGA PROFESIONALNIH RIBIČEV KOPER z.o.o., PORT-PORTOROŽ d.o.o. ESPR 2020 192.700
12 ZGODBE O RIBIŠTVU SLOVENSKE ISTRE SKOZI ČAS ZRS KOPER SŠ IZOLA, SALLADIA-BUJOL, CAN IZOLA, TZ IZOLA ESPR 2020 197.847,04
14
DOŽIVLJAJSKI ARANŽMAJI Z LOKALNO PONUDBO SLOVENSKE ISTRE MED MORSKIM IN PODEŽELJSKIM OKOLJEM "ANIMA ISTRA"
GOISTRA, D.O.O. / ESPR 2020 195.904,60
16 AKCIJA OSVEŠČANJA O TRAJNOSTNEM RIBIŠTVU DOBRO ZA MORJE - DOBRO ZAME DRUŠTVO AURATA ZRS KOPER, NIB PIRAN ESPR 2020 100.527
  Skupaj sofinancirano ESPR

785.951