Uporabni odpadki

Naziv operacije: Uporabni odpadki

Upravičenec: JAVNO PODJETJE KOMUNALA IZOLA D.O.O.

Oznaka LAS: ESRR 2

Partnerji v operaciji: JAVNO PODJETJE OKOLJE PIRAN, D.O.O.,

ISTRATERRA, AGENCIJA ZA POSEBNA DOŽIVETJA, D.O.O. - SO.P.,

"LAKY" SORTIRANJE, POSREDOVANJE PRI PRODAJI TEKSTILA ELVIS LAKOSELJAC S.P

Povzetek vsebine operacije:

Namen projekta je na čim boljši način izkoristiti obstoječe dobre prakse na področju zmanjševanja odpadkov. Ključnega pomena je prenos dobre prakse med Izolo in Piranom, konkretno med Komunalo Izola in Okoljem Piran, ki bosta skupno pristopila k dvigu ozaveščenosti ravnanja z odpadki v javnih institucijah obeh občin. Na ta način bo vzpostavljen inovativen pristop zmanjševanja odpadkov, ki bo vključeval tudi v izobraževanja in promocijo, kar bo med drugim omogočilo čim širši doseg prebivalstva in s tem krepilo sodelovanje med mesti in podeželjem v skupnih akcijah zmanjševanja odpadkov. Eden ključnih dolgoročnih namenov projektne ideje je vzpostavitev Centra uporabnih predmetov (CUP) v mestnem jedru Izole. Center ne bo služil zgolj zbiranju in predelavi uporabljenih predmetov ampak bo izvajal tudi druge aktivnosti na širšem območju, v smislu izobraževanja in ozaveščanja javnosti na temo ravnanja z odpadki in trajnostnega upravljanja. V projektu bo vlogo vodilnega partnerja prevzela Komunala Izola, ki bo skrbela za upravljanje CUP, ki predvideva eno novo delovno mesto. Poleg CUP je v sklopu projekta v centru Izole namen postaviti dva platoja s polnilno napravo za električna vozila ter pred CUPom omogočiti izposojo restavriranih elektrificiranih koles.
CUP bo za opravljanje dejavnosti razpolagal z manjšim električnim vozilom, ki omogoča lažjo mobilnost po mestnem jedru. Z namenom ozaveščanja in informiranja širše javnosti bo Komunala Izola investirala v nadgradnjo spletne strani, posebej prilagojene za potrebe CUP ter doseganja ciljne skupine mladih. Projekt spodbuja zmanjševanje količine odpadkov ter uporabo električnih vozil, kar predstavlja za današnji čas nujno potreben korak v smeri varovanja okolja in zmanjševanja vplivov na podnebne spremembe. Projekt izraža tudi  medsektorsko povezovanje (okolje, izobraževanje, turizem…). V promocijo uporabe električnih koles se bo aktivno vključila turistična agencija, ki bo oblikovala nov turistični produkt z vključenimi električnimi kolesi. Nov turistični produkt bo povezoval urbano kolje s hribovitim podeželjem Istrskega zaledja. Med projektnimi aktivnostmi so v ospredju izobraževanja in prenos znanja z mlajše na starejšo generacijo. Projekt je inovativen, prijazen do okolja in ranljivih skupin ter sledi ciljem Strategije lokalnega razvoja (SLR LAS Istre).

Vrednost operacije: 220.571,73 EUR
Sofinanciran delež: 159.986,68 EUR