Ocean v malem

Naziv operacije: OCEAN V MALEM

Upravičenec: Gimnazija, elektro in pomorska šola Piran

Oznaka LAS: ESPR 3

Partnerji v operaciji: NACIONALNI INŠTITUT ZA BIOLOGIJO

Povzetek vsebine operacije:

Dolgoročni namen operacije je pridobitev poljudnoznanstvene publikacije, ki bi celovito povezala in predstavila morsko okolje, organizme v njem, naše dejavnosti in posledice v tem okolju ter dvignila ozaveščenost javnosti o spremembah in problemih, katerim je v današnjem času izpostavljeno naše morje. Predstavili bomo tudi vlogo Akvarija Piran kot stičišča številnih aktivnosti na morju, njegovo izobraževalno, poljudnoznanstveno, raziskovalno in naravovarstveno delovanje v naši regiji. Poleg zanimive in fotografsko polne predstavitve organizmov našega morja, bomo bralcu hkrati približali problematiko tujerodnih in toploljubnih vrst, pomen zaščite redkih in ogroženih vrst ter predstavili ekološko pomembne vrste organizmov pri nas.
Publikacija bo naprodaj na trgu po dostopni ceni. Ker pa želimo publikacijo razširiti med celotno obalno javnost in tudi širše, bomo izvode knjige podarili knjižnicam in šolam obalnih občin ter turistično informativnim centrom. Ob predaji knjig bomo v štirih knjižnicah organizirali sklop predavanj za javnost, ki bodo pokrila različna poglavja publikacije s čimer upamo, da publikacijo in naše bogato morsko okolje še bolj približamo javnosti. Dostop do vsebin knjige bomo približali tudi obiskovalcem Akvarija Piran s postavitvijo interaktivnega zaslona.

Vrednost operacije: 42.720,25 EUR
Sofinanciran delež: 35.007,48 EUR