Morske poti

Naziv operacije: MORSKE POTI

Upravičenec: EMIGMA d.o.o. Oznaka LAS: ESRR 6

Partnerji v operaciji: RIBIŠTVO DOMENICO STEFFE, Arturo Steffe s.p., Turistično združenje Izola, g.i.z., TURISTIČNO ZDRUŽENJE PORTOROŽ, G.I.Z

Povzetek vsebine operacije:

Osnovni namen projektne ideje je razviti prometne povezave po slovenskem morju ob obali, kar bi omogočilo dodatni vir prihodka ribičem, obstoječim ponudnikom morskih prevozov in oblikovanje novih turističnih itinerarijev s povezovanjem morja z notranjostjo Istre. Komunikacija med ponudniki in povpraševalci storitev bo potekala preko inovativne spletne aplikacijske platforme, s katero se bodo ustvarila inovativna delovna mesta. Gre za nove povezave med kraji, razbremenitev obstoječih prometnih tokov (cesta, garažne hiše) ter lažjo in regulirano dostopnost do zavarovanih območij. Pomembnejšo vlogo v projektu ima Uprava RS za pomorstvo, ki bo preverila ustrezen pravno formalen okvir za izvajanje dejavnosti ter podala usmeritve za ustrezno oblikovanje aplikacijske platforme v smislu kompatibilnosti z NEO (nacionalno enotno okno). Projektna ideja predvideva ustrezna izobraževanja in osveščanje potencialnih prevoznikov, promocijo storitve na celotni slovenski obali ter spodbujanje oblikovanja novih turističnih itinerarijev. Za promocijo novega turističnega produkta in spodbujanje oblikovanja novih turističnih itinerarijev sta zadolžena projektna partnerja TZ Portorož in Izola.

Vrednost operacije: 199.832,60 EUR
Sofinanciran delež: 145.385,94 EUR