MiR Od mlina do mlina

Naziv operacije: MiR - OD MLINA DO MLINA

Upravičenec: ZNANSTVENO-RAZISKOVALNO SREDIŠČE KOPER

Oznaka LAS: ESRR 15

Partnerji v operaciji:
Krajevna skupnost Dekani, Ana Bordon s.p., Ribiška družina Koper, Upravljanje nepremičnin in energetskih naprav Zmago Mikolič s.p. in Astrid Prašnikar - pravno in poslovno svetovanje s. p.

Povzetek vsebine operacije:

Namen operacije »MiR – Od mlina do mlina« je ovrednotiti in revitalizirati okolico reke Rižane v k. O. Dekani, tudi nekatera povsem degradirana območja ob reki. Operacija zajema oblikovanje tematske sprehajalne poti "Od mlina do mlina" s štirimi "Točkami Miru" ob reki Rižani in njenih mlinščicah. Pot bo predstavila naravno in kulturno dediščino reke Rižane in mlinščic, speljanih za potrebe nekdanjih dveh mlinov, ki stojita na začetku in koncu poti. S tem namenom se bo na tem delu počistila okolica reke Rižane in s košnjo ter mulčenjem oblikovala pešpot. Na omenjenih štirih točkah se bo očistilo dostop do vode, postavilo eno oz. Dve klopci iz naravnih materialov in tablo z informacijami o reki. Na teh točkah in v prostorih partnerjev ob reki Rižani se bodo za različne ciljne publike. Izvedli različni izobraževalni in kulturni dogodki, in sicer: predavanja o mlinarstvu ob reki Rižani, predavanja o proizvodnji energije iz obnovljivih virov s poudarkom na vodnih virih energije, delavnice z izdelavo vodnih mlinčkov in poskusi proizvajanja električne energije z le-temi, predavanja in delavnice o ribištvu in ribolovu v Rižani, predavanja o rastlinstvu, zeliščarstvu in čebelarstvu ob Rižani, literarna branja istrskih zgodb in pesmi o vodi ipd. Turistična kmetija Bordon se bo v projekt vključila s predstavitvijo vinarstva, z ogledi starega mlina, ponudbo domačih vin, oljčnega olja in tradicionalnih istrskih jedi ter s svojimi nastanitvenimi zmogljivostmi. V sodelovanju turistične kmetije Bordon in ribiške družine koper bodo oblikovani turistični vikend paketi ribolova z nastanitvijo na turistični kmetiji v spomladanskih in jesenskih mesecih. Osrednji rezultati operacije: sprehajalna tematska pot "od mlina do mlina", 4 "Točke Miru" ob reki Rižani in njenih mlinščicah, 18 predavanj, delavnic, usposabljanj, kulturnih dogodkov za različne ciljne publike iz vseh obalnih občin, vključno z ranljivimi skupinami, turistični vikend paketi ribolova z nastanitvijo, 1 novo delovno mesto.

Vrednost operacije: 124.367,20 EUR
Sofinanciran delež: 93.472,31 EUR