Zaključni dogodek projekta EKOSOP Istra

17. 01. 2021

Univerzitetni razvojni center in inkubator Primorske d.o.o., Zemlja&Morje, Zadruga ekoloških proizvajalcev Istre, z.o.o., so.p, KGZS Zavod GO in Univerza na Primorskem, v okviru LAS Istre izvajajo projekt »Spodbujanje zelenega in socialnega podjetništva, tržnega povezovanja lokalnih ekoloških proizvajalcev ter trajnostne lokalne samooskrbe”.

Ključni cilji projekta so:
a) spodbuditi tržno povezovanje lokalnih ekoloških proizvajalcev,
b) povečati trajnostno lokalno samooskrbo,
c) povečati prepoznavnost in dostopnost lokalnih ekoloških živil na lokalnem trgu,
d) zagon lokalnega eko-socialnega podjetja in vzpostavitev novega zelenega delovnega mesta ter
e) razvoj zelenega in socialnega podjetništva.
 

V torek 19.1. ob 12.30h vabljeni na zaključni dogodek, s predstavitvijo aktivnosti in rezultatov projekta. Dogodek bo potekal preko zooma. Vašo udeležbo potrdite preko spletne prijavnice tukaj.
 
Program dogodka:

1. Natečaj za naj »eko socialno« podjetniško idejo na območju LAS, Blaž Ćeklić, direktor UIP, d.o.o.
2. Podporno okolje za spodbujanja zelenega in socialnega podjetništva in napoved otvoritve novega prostora za namene promocije in trženja lokalnih proizvodov, dr. Bojan Mevlja, direktor Središče Rotunda, vodilni  partner LAS Istre
3. Tržno povezovanje lokalnih ekoloških kmetij, trajnostna lokalna (samo)oskrba in zelena delovna mesta, Dane Podmenik, predsednik Zadruge ekoloških proizvajalcev Istre
4. Publikacija »Vodič po ekoloških kmetijah Slovenske Istre«, Elizabeta Bonin, KGZS-Zavod Gorica
5.  Povezovanje ekološkega kmetijstva in gastronomije, dr. Aleš Gačnik, UP/Turistica
 
Dodatne informacije dobite na tel. 041 376 561. 

Vljudno vabljeni!