Vabilo na spletno delavnico o socialnem podjetništvu na podeželju za trajnostni razvoj podeželja

06. 12. 2020
VABILO
na spletno delavnico o socialnem podjetništvu na podeželju za trajnostni razvoj podeželja, ki bo izvedena 22. 12. 2020 ob 16.00 uri.
1. del: dr. Bojan Mevlja bo predstavil naslednje teme:
• Kaj je socialno podjetništvo
• Pravni vidiki socialnega podjetništva v Sloveniji
• Socialno podjetništvo v Sloveniji in tujini
Predvideno trajanje predstavitve: 2 šolski uri.
2. del: Predstavitev primerov dobrih praks socialnih podjetij, ki delujejo na podeželju
• Boris Kante, Zavod GOST NA PLANOTI, so.p.
• Katarina Tomažič, BRINJEVKA, socialne storitve, pridelava in predelava hrane d.o.o., so.p.
• Jerneja Tratnik Lacovich, ISTRA TERRA, agencija za posebna doživetja, d.o.o. so.p.
Predvideno trajanje predstavitev: 2 šolski uri.
3. del: Vprašanja in odgovori ter povzetek predstavitev.
Predvideno trajanje razprave z zaključkom: 0,5 šolske ure.
Predviden zaključek delavnice: 19.30.
Delavnica je namenjena potencialnim socialnim podjetnikom in drugim prebivalcem projektnega območja. Z vsebinami
želimo privabiti naslednje specifične in ranljive ciljne skupine: podjetnike, mlade, osebe s posebnimi potrebami, ženske in
brezposelne. Udeležencem delavnice želimo približati socialno podjetništvo, da se bodo lahko lažje odločili, v katerih primerih
in na kakšen način se lotiti izzivov s področja socialnega podjetništva na podeželju. Svoje zgodbe bodo predstavili tudi
predstavniki uspešno delujočih socialnih podjetij.
Na delavnico se z izpolnjeno PRIJAVNICO prijavite najkasneje 21. 12. 2020.
ᴠᴏᴅɪʟɴɪ ᴘᴀʀᴛɴᴇʀ:
Občina Komen, župan, mag. Modic Erik l.r.
ᴘʀᴏᴊᴇᴋᴛ ᴋᴀŠᴛᴇʟɪʀ:
vodja projekta: Prašnikar Astrid l.r.
ᴢᴜɴᴀɴᴊɪ ɪᴢᴠᴀᴊᴀʟᴇᴄ:
Inkubator d.o.o. , direktor Sežana Dorijan Maršič l.r.