Vabilo k sodelovanju pri soustvarjanju razvoja območja »LAS Zelena Istra« 

14. 03. 2023

Lokalna akcijska skupina (LAS) »Zelena Istra« je začela s pripravo Strategije lokalnega razvoja (SLR), ki je podlaga za delovanje LAS in izvajanje projektov v obdobju do l.2027. V pripravo strategije želimo vključiti čim več lokalnih prebivalcev in deležnikov, zato vas vabimo, da se nam pridružite.

Kdo lahko sodeluje?
Pri pripravi SLR lahko sodelujete vsi (fizične osebe, kmetje, podjetniki, občine,  društva/NVO, javni zavodi ind.), ki želite z vašimi idejami in projekti aktivno prispevati k razvoju Istre. 

Udeležite se delavnic, na katerih bomo skupaj opredelili potrebe, izzive in potenciale na območju ter zastavili predloge ukrepov/projektov za realizacijo le teh.

Vabljeni na prvo od petih delavnic, ki bo v torek, 21.3. s pričetkom ob 17. uri v Središču Rotunda, Destradijev trg 11, Koper.

Vsebina delavnice:
- Predstavitev namena LAS/CLLD, primeri izvedenih projektov v prejšnjem obdobju, potek priprave SLR
- Priprava analize prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti (SWOT) območja LAS

Prijava na delavnico je obvezna, prijavite se: TUKAJ.

Vaše projektne ideje nam lahko predstavite tudi na obrazcu (dostopen na spletni strani LAS Zelene Istre TUKAJ) in nam ga pošljete po e-pošti: info@sredisce-rotunda.siVse to bo predstavljajo temelj za pripravo SLR in delovanje ter izvajanje projektov LAS. Lepo vabljeni, vaš glas je pomemben!