Skupščina Las Istre

30. 09. 2019

Člani in članice Las Istre! Vabljeni na skupščino Las Istre v ponedeljek, 7. oktobra 2019, ki bo v atriju Središča Rotunda, Destradijev trg 11, Koper, s pričetkom ob 18. uri. 

Registracija udeležencev se bo pričela ob 17.40 uri. Udeležence s pooblastilom za glasovanje prosimo, da se registrirajo med 17.40 in 17.55 uro. Sklepčnost se bo ugotavljala ob 18.00 uri, zato vas prosimo za točnost. S seboj prinesite veljavni osebni dokument. 

Prosimo, da vašo prisotnost potrdite prek SPLETNE PRIJAVNICE, zaradi lažje organizacije. Hvala. 

Dnevni red skupščine:
1. Izvolitev predsedstva, predstavitev dnevnega reda
2. Poročilo Upravnega odbora
3. Poročilo Nadzornega odbora
4. Poročilo Vodilnega partnerja
5. Volitve organov LAS za novo 4-letno obdobje
6. Sprememba SLR
7. Razno (pobude, vprašanja)


Zaradi specifike obravnavanih točk bo gradivo predstavljeno na skupščini. Za več informacij smo dosegljivi na 051 458 410 oz. info@sredisce-rotunda.si