RIBIČ NAJ BO! - Vozli

16. 08. 2021

RIBIČ NAJ BO! - Vozli

Vrst vozlov je veliko. In čeprav se nekateri poslužujejo industrijskih kovinskih zank, spojk, kljuk ... je na področju čolnov in manjših ladij poznavanje osnovnih vozlov nujno za varno in zanesljivo plovbo.

Osnovni vozli so:

- MOŠKI VOZEL (uporaba za združevanje dveh enako debelih vrvi)

- ZASTAVNI VOZEL (uporaba za dveh različno debelih vrvi)

- PAŠNJAK (ne zategljiva zanka – uporaba za privez na bitvo - obalo)

- VRZNI VOZEL(uporaba za dvigovanje velikih bremen oz. za vezanje bokobrana na ograjo)

- SIDRNI VOZEL (za vezanje sidra)

O projektu:

Od julija 2019  so na GEPŠ Piran, kot vodilni partner vključeni v projekt RIBIČ NAJ BO! (Usposobljen, ozaveščen in varen ribič naj bo). Projekt se bo izvajal vse do 1. 12. 2021, vrednost operacije pa je 252.906,13€, z 85% deležem sofinanciranja.

CILJ projekta: Diverzifikacija ribištva v povezavi s turizmom.

Vpliv operacije na LAS ISTRA : približati ribištvo kot poklic in okrepiti zdrav odnos do morja s poudarkom na trajnostnem razvoju! Poudarek vloge ribištva kot gospodarske dejavnosti in kulturne dediščine ter pomeni rib v prehrani kot gastronomski zaklad!