Rezultati izbora operacij prijavljenih na javnem pozivu EKSRP in ESRR 2021

03. 12. 2021

Upravni odbor LAS Istre je iz javnih pozivov 2021 potrdil štiri operacije za izbor operacij za uresničevanje ciljev SLR LAS Istre, ki se bodo financirali iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in dve operaciji, ki se bodo financirale iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj. 

Na javni poziv LAS Istre EKSRP 2021 je bilo prijavljenih 12 projektov, katere je pregledala in ocenila ocenjevalna komisija LAS Istre. Na nivoju UO LAS so bili potrjeni štirje projekti (do porabe sredstev), in sicer:

- Zelena Istra (prijavitelj: Društvo Sončni Grič)

- Drive in tržnica LORETO (prijavitelj: Javni zavod Krajinski park Strunjan)

- Istrijanko (prijavitelj: Janko Barbiš s.p.)

- Vino in olje (prijavitelj: Firm d.o.o.)

Na javni poziv LAS Istre ESRR 2021 je bilo prijavljenih 6 projektov, od katerih so bili na nivoju UO LAS Istre potrjeni:

- Izobraževalno-raziskovalni center o delfinih (prijavitelj: Društvo Morigenos)

- Prominentna Istra (prijavitelj: NGN Media, d.o.o.)