Rezultati izbora operacij prijavljenih na 2. javni poziv EKSRP 2018

30. 09. 2019

Upravni odbor LAS Istre je potrdil izbor štirih operacij 2. javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev SLR LAS Istre, ki se bodo financirali iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Na 2. javni poziv LAS Istre je bilo prijavljenih 10 projektov, katere je pregledala in ocenila ocenjevalna komisija lAS Istre. Na nivoju LAS so bili potrjeni štirje projekti, in sicer:

  • »SOLJKE«, VLAGATELJ: Znanstveno-raziskovalno središče Koper,
  • »W&G ISTRA«, VLAGATELJ: VINJA, trgovina in laboratorij za vinarstvo in kmetijstvo d.o.o.
  • »INOEKOISTRA«, VLAGATELJ: Zadruga ekoloških proizvajalcev Istre, z.o.o., so.p.
  • »OŽIVIMO PODEŽELJE«, VLAGATELJ: Mestna občina Koper