Povečanje razpoložljivih razpisnih sredstev v okviru 3. JP LAS Istre ESPR

22. 07. 2020

Člani UO LAS Istre so na 12. korespondenčni seji sprejeli sklep o povečanju razpoložljivih razpisanih sredstev v okviru 3. Javnega poziva LAS Istre za sklad ESPR, in sicer za dodatno odobrenih 372.080,08 EUR, kar skupno znese 983.897,63 EUR. 

Novi znesek razpoložljivih razpisanih sredstev, za sofinanciranje v okviru aktualnega Javnega poziva za sklad ESPR, znaša 983.897,63 EUR.