Posodobljen katalog Lokalne akcijske skupine v Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020

13. 03. 2019

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v pričetku letošnjega leta izdalo katalog lokalnih akcijskih skupin v programskem obdobju 2014-2020. Katalog vsebuje splošne in konkretne podatke o izvajanju ukrepa M19 - LEADER/CLLD v Sloveniji, zemljevid slovenskih lokalnih akcijskih skupin, informacije o vseh slovenskih LAS-ih (predstavitev LAS-a, cilji strategij lokalnega razvoja in po tri projekte vsakega LAS-a).

V posodobljenem katalogu so upoštevani popravki o statusu operacij, saj se jih je v vmesnem času že nekaj zaključilo. Upoštevan je tudi novi grb občine Ankaran in nekaj tehničnih popravkov, ki so jih sporočili posamezni LAS-i. V pripravi je tudi angleška verzija kataloga LAS.

Povezava na posodobljen kazalog: TUKAJ