Okrogla miza Odgovorni razvoj podeželskega turizma

07. 01. 2020

V okviru projekta »TURIZMO IŠTRIANO« Izkusimo istrsko podeželje: novi (tematski) turistični produkti in njihova promocija je organizirana okrogla miza: Odgovorni razvoj podeželskega turizma, ki bo v sredo, 8. 1. 2020, ob 8.30 v mali predavalnici 002 (pritličje) na UP FTŠ Turistici.

Na okrogli mizi bo govora o tem, koliko in kako sledimo smernicam razvoja trajnostnega turizma na istrskem podeželju, na kakšen način sta infrastruktura in ponudba prilagojeni neprivilegiranim skupinam ter ali smo dovolj povezani, inovativni, pogumni in odprti, da bi z domišljenimi projekti sledili trendom.


Sogovorniki:

·         Igor Novel, Turistično združenje Portorož, g. i. z.,

·         Franc Poropat, Društvo invalidov Izola,

·         Mitja Butul, Domačija Butul, Manžan

Okroglo mizo bo moderiral dr. Metod Šuligoj, predavatelj na UP FTŠ Turistici.

Projekt »TURIZMO IŠTRIANO« Izkusimo istrsko podeželje: novi (tematski) turistični produkti in njihova promocija (LAS Istra), ki je sofinanciran iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, so na UP FTŠ Turistici zagnali z decembrom 2018 pod vodstvom dr. Metoda Šuligoja in v sodelovanju z Mestno občino Koper. Pobudo za projekt je dala Mateja Hrvatin Kozlovič, predsednica turistične zadruge Zakladi Istre z.o.o.. Namen projekta je razvoj istrskega podeželja z razvojem novih tematskih turističnih produktov, pri čemer je želja izhajati iz konceptov edinstvenosti, avtentičnosti, sonaravnega razvoja in bogate naravne in kulturne dediščine istrskega podeželja.

Lepo vabljeni!