Objava javnega poziva LAS Istre za sklad ESPR v letu 2021

29. 10. 2021

Namen javnega poziva je izbor operaciji (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju ciljev Strategije lokalnega razvoja lokalne akcijske skupine za območje občin Ankaran, Izola, Koper in Piran 2014-2020 in sofinanciranje njihovih stroškov.

Z dnem 29.10.2021 se na spletni strani LAS Istre objavlja javni poziv LAS Istre za sofinanciranje operacij iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR).

Razpis bo odprt od 29.10.2021 do 30.11.2021. Več informacij in razpisno dokumentacijo za Javni poziv za sklad ESPR dobite TUKAJ

Za vse informacije v zvezi z javnim pozivom in možnostmi za prijavo operacij se lahko obrnete na Središče Rotunda, Koper: 051 458 410 ali preko elektronske pošte info@sredisce-rotunda.si.