Objava javnega poziva Las Istre v letu 2020 za sklad ESPR

11. 06. 2020

Namen javnega poziva je izbor operaciji (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju ciljev Strategije lokalnega razvoja lokalne akcijske skupine za območje občin Ankaran, Izola, Koper in Piran 2014-2020 in sofinanciranje njihovih stroškov.

Z dnem 11.6.2020 se na spletni strani LAS Istre objavlja javni poziv LAS Istre za sofinanciranje operacij iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR).

Razpis bo odprt od 11.6.2020 do 27.7.2020. Več informacij in razpisno dokumentacijo dobite TUKAJ.

Za vse informacije v zvezi z javnim pozivom in možnostmi za prijavo operacij se lahko obrnete na Središče Rotunda, Koper: 051 458 410 ali preko elektronske pošte info@sredisce-rotunda.si.