»EKOSOP 2020« Natečaj za najbolj inovativno podjetniško idejo s področja zelenega in socialnega podjetništva

24. 03. 2020

UIP Univerzitetni razvojni center in inkubator Primorske v sodelovanju s partnerji Operacije »EKOSOP ISTRA - Spodbujanje zelenega in socialnega podjetništva, tržnega povezovanja lokalnih ekoloških proizvajalcev ter trajnostne lokalne samooskrbe« LAS Istre razpisuje natečaj za izbor najbolj inovativne podjetniške ideje na področju zelenega in socialnega podjetništva.

V okviru natečaja je želja pritegniti čim več mladih in ostalih podjetniških skupin, ki bodo sodelovale z lastno inovativno idejo ter s tem prispevale h kvalitetnejšemu okolju obalnih občin. Organizator natečaja objavlja v letu 2020 prednostne tematike, kjer se lahko podjetniške skupine tudi prijavijo in sicer: 

  • trajnostna lokalna samooskrba,
  • ekološko kmetijstvo oz. pridelava in predelava hrane,
  • eko turizem, socialni turizem in druge trajnostne oblike turizma,
  • kulturna in naravna dediščina ter
  • trajnostna mobilnost, zelena energija, ponovna uporaba.


Natečaj EKOSOP 2020 je odprt od 2.3.2020 do 31.3.2020. Obvezna je prijava z izpolnjeno prijavnico, ki je dosegljiva na spletnem mestu http://uip.si/.

Prijavitelji na natečaj bodo v obdobju od 1.4.2020 naprej pridobili možnost brezplačne udeležbe na podjetniških delavnicah in mentorskem programu, za najbolj inovativne rešitve in izdelane poslovne modele se bo podelilo posebne nagrade. 

Dodatne informacije: info@uip.si, 040/170 199 in TUKAJ