Dodeljena dodatna sredstva za LAS Istre iz sklada ESRR!

08. 12. 2020

LAS-i smo s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo prejeli obvestilo o razdelitvi ostanka sredstev ESRR iz mehanizma CLLD.

Sredstva so namenjena za podukrep "Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost", za sofinanciranje operacij v letih 2022 in 2023.

LAS Istre je tako prejel 127.727,58 EUR dodatnih sredstev!