Skupaj za razvoj skupnosti na obali

20. 09. 2018

Koper, 19. september 2018 – Na dopoldanski novinarski konferenci je Središče Rotunda, Koper, so.p. kot vodilni partner LAS Istre predstavila delovanja LAS Istre širši javnosti. Kljub birokratskim oviram, s katerimi se soočajo LAS-i v Sloveniji, v LAS Istre nadaljujejo z novimi lokalnimi in čezmejnimi projekti ter ostajajo odprti za ustvarjalne ideje.

Novinarje je sprva nagovoril predsednik LAS Istre (Lokalna akcijska skupina za območje občin Ankaran, Izola, Koper in Piran), mag. Andrej Medved, ki je izpostavil ključne dosežke LAS Istre do jeseni 2018. Dne 18.9.2015 je bila ustanovljena LAS Istre, ki v novem programskem obdobju vključuje tudi bivši OAS Ribič (Obalno akcijsko skupino Ribič). Ta predstavlja javno zasebno partnerstvo, ki povezuje javni, gospodarski in nevladni sektor iz vseh štiri obalnih občin. Skupni projekti jih povezujejo in vodijo v večje sodelovanje.

Tri leta delovanja predstavljajo dinamično obdobje, obdobje prizadevanja za dobro okolja in zavzemanja za skupnost. Magister Andrej Medved, pravi: »Tisti, ki misli, da se sveta ne da spremeniti na bolje, ga tudi ne bo.« Združevanje več sektorjev ni enostavno in s seboj prinaša veliko izzivov, katere pa ekipa LAS Istre vidi kot priložnost. Gre za usklajevanje različnih interesov, a s skupnimi cilji v dobro okolja. Predsednik LAS Istra, ki ima že več kot 150 članov, je predstavil delo upravnega in nadzornega odbora ter skupščine. V LAS Istre so letos zagnali štiri tematske skupine, to so: trajnostno ribištvo, trajnostno kmetijstvo, trajnostni turizem ter naravna in kulturna dediščina ter identiteta. Andrej Medved je svoj del na novinarski konferenci zaključil z mislijo: »Tam kjer se ljudje pogovarjajo nastanejo dobre ideje, nato nastane dobro partnerstvo, ki se na koncu kaže na terenu z dobrimi rezultati.«

Sledila je predstavitev treh EU skladov financiranja na katere lahko kandidirajo člani, in sicer: ESRP (Evropski sklad za ribištvo in pomorstvo), ki je tudi vodilni sklad Las Istre, EKSRP (Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja) in ESRR (Evropski sklad za regionalni razvoj). Do sedaj so člani pridobili odobrena sredstva za sofinanciranje njihovih projektov v višini 1.243.755,31 EUR. Januarja 2018 je Las Istre sporazumno prekinili sodelovanje z Regionalnim razvojnim centrom Koper, ki je bil tedaj vodilni partner in to vlogo podelil Središču Rotunda, Koper, so. p., ki je prevzelo naloge z mesecem majem.

Dr. Bojan Mevlja, direktor Središča Rotunda, Koper, so.p. (vodilni partner LAS Istre), ki ima ogromno izkušenj s področja zagovorništva nevladnih organizacij, je predstavil delo, ki je bilo opravljeno od meseca maja dalje. Središče Rotunda je v mesecu juniju organiziralo slavnostno skupščino, ki so jo poimenovali Istrski forum. Na skupščini je bil potrjen nov član upravnega odbora in izbran nov logotip. Prenovljena je bila tudi celotna grafična podoba in spletna stran. Kot vodilni partner LAS Istre so izvedli ogled dobrih praks v Italiji in iskali skupne točke in možnosti povezovanja. Organizirali so delavnice, predavanja – financirane iz EU sklada za ribištvo in pomorstvo ter zaposlili nekoga iz ribiškega sektorja, da se zavzema zanje. Začelo je tudi delovanje tematskih skupin. Dr. Bojan Mevlja je dodal: »Namen tematskih skupin je privabiti obstoječe in novo članstvo v aktivno delovanje LAS Istre ter opredelitev strateških in ključnih razvojnih povezovalnih vsebin na celotnem teritoriju«.

Gost novinarske konference je bil tudi Denis Goja, svetovalec za razvoj podeželja Občine Piran, ki pravi, da je cilj Las Istre, izboljšanje življenja v vseh štirih občinah in pripraviti kvalitetne projekte, ki bodo krepili zaposlovanje na podeželju. Vse štiri občine stremijo k povezovanju deležnikov preko Strategije lokalnega razvoja Las Istre, ki je bila napisana z upoštevanjem mnenja vseh, za skupno ustvarjanje novih zgodb. Goja spodbuja povezovanje na lokalni, regionalni in nacionalni ravni. Izpostavil je tudi težave, ki jih prinašajo predolgi birokratski postopki vseh Las v Sloveniji, vezani na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja in je glede tega dejaven pri Društvu za razvoj slovenskega podeželja, kjer išče odgovore in rešitve.

V zadnjem delu novinarske konference je besedo dobil ribič Matjaž Radin, vodja tematske skupine LAS Istre za ribištvo in ribogojstvo, ki pravi, da pri prejšnjem vodilnem partnerju niso imeli bistvene podpore. Sedaj se je to spremenilo, saj so v Središču Rotunda dobili močnega zagovornika ribiškega sektorja, ki se zavzema za njihova stališča. Ribištvo v zadnjih letih stagnira, zato se zavzemajo za diverzifikacijo in krepitev območja. Radin je prevzel pobudo z vodenjem tematske skupine za ribištvo in ribogojstvo ter animacijo ribičev za prijavo na razpise. Njegov cilj je, da skupaj soustvarjajo zgodbe o uspehu in si želi trajnostnega ribištva z ohranjanjem tradicije.