Spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov”. Zaradi zagotavljanja popolne uporabniške izkušnje jih omogočite. Sprejmi | Več o piškotkih

LAS Istre

Na podlagi Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020, Ur.l. št. 42, 16.6.2015 in javnega poziva za vzpostavitev LAS Istre z dne 14.7.2015, se je dne 18.9.2015 ustanovila LAS Istre (Lokalna akcijska skupina za območje občin Ankaran, Izola, Koper in Piran), ki v novem programskem obdobju vključuje tudi bivši OAS Ribič (Obalno akcijsko skupino Ribič)

LAS Istre je javno-zasebno partnerstvo, sklenjeno z namenom skupnega nastopa pri uresničevanju Strategije lokalnega razvoja danega območja in pridobivanje sredstev iz treh EU skladov;  EKSRP (Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja), ESRR (Evropski sklad za regionalni razvoj) in ESRP (Evropski sklad za ribištvo in pomorstvo).


Vstop v LAS je prost in možen preko podpisa pristopne izjave.

Pristopna Izjava_LAS Istre


 

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje. Za vsebino informacij je odgovoren upravljavec, Regionalni razvojni center Koper. Organ upravljanja Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR) je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MGRT). Naloge MGRT opravlja Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP). Organ upravljanja za Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) je Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK), posredniški organ je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT). Certifikacijski in revizijski organ je Urad RS za nadzor proračuna (UNP).