Upravičenci do ESRR sofinanciranja

Upravičenci do ESRR financiranja

Skladno s povpraševanjem članov LAS Istre objavljamo definicijo upravičenega območja izvajanja LAS Istre za operacije sofinancirane iz ESRR, in sicer:

Operacija se lahko izvaja le na upravičenem območju, rezultat operacije mora prav tako biti na upravičenem območju.

Do sredstev ESRR so upravičena samo naselja, ki so vključena v finančni okvir ESRR. Naselja finančnega okvirja ESRR so definirana v 16. poglavju potrjene SLR, in sicer:

  • somestje Izola in Piran
  • Jagodje, Ankaran, Lucija, Portorož
  • Dekani, Dvori-Korte, Gračišče, Hrvatini, Marezige, Sečovlje, Sp. Škofije, Strunjan, Sv. Peter, Šmarje

Do sredstev ESRR ni upravičeno naselje Koper.

Do sredstev iz sklada ESRR niso upravičena naselja, določena v Prilogi 1, Uredbe CLLD.