MGRT Izdal pozitivno mnenje

MGRT izdal pozitivno mnenje k osnutku 1. javnega poziva ESRR LAS Istre

Zainteresirane za prijavo operacij (projektov) na Javni poziv ESRR obveščamo, da je pristojno Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo izdalo pozitivno mnenje k osnutku javnega poziva LAS Istre za izbor operacij iz Strategije lokalnega razvoja sofinanciranih iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Objava javnega poziva LAS Istre za izbor operacij iz ESRR je predviden v mesecu juniju 2017.