Javni poziv ESRR LAS Istre v letu 2017

Javni poziv ESRR LAS Istre v letu 2017 za Evropski sklad za regionalni razvoj - Rezultati izbora

Javni poziv LAS Istre v letu 2017 za Evropski sklad za regionalni razvoj (skrajšano: JP ESRR) je bil odprt od 26. 6. 2017 do 1. 9. 2017. Višina razpisanih sredstev iz tega javnega poziva je znašala 631.259,00 EUR. Na JP ESRR je do roka zaprtja javnega poziva na naslov LAS prispelo petnajst vlog, ki jih LAS vodi pod zap. št. od 1 do 15. Vloge je odpirala Ocenjevalna komisija LAS Istre, sestavljena iz petih neodvisnih članov. Odpiranje vlog je potekalo 13. 9. 2017, na sedežu LAS. Na JP ESRR so vlogo pravočasno oddali sledeči vlagatelji (navaja se tudi partnerje): Vloga št. 1, vlagatelj: Društvo pripadnikov italijanske narodne skupnosti Italijanska unija (parterji: Srednja šola Pietro Coppo Izola, UIP, Center za pospeševanje podjetništva Piran d.o.o.). Vloga št. 2, Vlagatelj: Javno podjetje Komunala Izola, d.o.o., (partnerji: Javno podjetje okolje Piran, d.o.o., Istraterra, Elvis Lakoseljac, s.p.). Vloga št. 3, vlagatelj: MEDITERANUM. Vloga št. 4, vlagatelj: MEDITERANUM. Vloga št. 5, vlagatelj: Znanstveno-raziskovalno središče Koper (partnerji: Javni zavod Krajinski park Strunjan, Zadruga Olea Capris z.o.o.). Vloga št. 6, vlagatelj: Emigma d.o.o. (partnerji: Ribištvo Domenico Steffe - Arturo Steffe s.p., Turistično združenje Izola, Turistično združenje Portorož). Vloga št. 7, vlagatelj: INSPIRA KOMUNIKACIJE - Tanja Nastovski s.p. (parterji: Morska biološka postaja Piran, Prosub d.o.o., Društvo Aurata). Vloga št. 8, vlagatelj: Luka Kastelic - Vizualne komunikacije s.p.. Vloga št. 9, vlagatelj: Luka Kastelic - Vizualne komunikacije s.p.. Vloga št. 10, vlagatelj: Luka Kastelic – Vizualne komunikacije s.p.. Vloga št. 11, vlagatelj: Agraria z.o.o. (parterji: Live Green, Osnovna šola Oskarja Kovačiča Škofije). Vloga št. 12, vlagatelj: Univerzitetni razvojni center in inkubator Primorske d.o.o.(parterji: Zadruga ekoloških proizvajalcev Istre z.o.o., Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica, Univerza na Primorskem - Center za gastronomijo in kulturo vina). Vloga št. 13, vlagatelj: Zavod Vita (partnerji: Libris d.o.o., Pokrajinski muzej Koper, Kulturno društvo France Bevk Šmarje, Turistično društvo Šparžin, Kulturno društvo Beseda slovenske Istre). Vloga št. 14, vlagatelj: Poslovne rešitve in trgovina-Jure Džampo, s.p., (parterji: Vinja d.o.o., Svetovanje in organizacija dogodkov-Petra Krmac s.p.). Vloga št. 15, vlagatelj: ZRS Koper (parterji: KS Dekani, Boris Bordon-nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, Ribiška družina Koper, Upravljanje nepremičnin in energetskih naprav Zmago Mikolič s.p., Astrid Prašnikar - pravno in poslovno svetovanje s. p.)

Sledila je preverba skladnosti vlog z izključitvenimi kriteriji oz. merili upravičenosti, nato je Ocenjevalna komisija pozitivne vloge ocenjevala z vidika specifičnih meril, del razpisne dokumentacije.

Ocenjevalna komisija je dne 15. 11. 2017 zaključila poročilo o ocenjevanju vlog prispelih na JP ESRR za Upravni odbor, iz katerega izhajajo rezultati ocenjevanja iz spodnje tabele. Skupna višina razpisanih sredstev po tem javnem pozivu je znašala 631.259,00 EUR, medtem ko je skupna višina zaprošenih sredstev iz tega javnega poziva znašala 1.2678.680,00 EUR.

Zap. št. operacije, kot jo vodi LAS Akronim operacije Prijavitelj operacije Doseženo število točk (od 100) Zahtevani znesek sofinanciranja
12 EKOSOP Istra Univerzitetni razvojni center in inkubator Primorske d.o.o. 84,6 199.989,06
2 UPORABNI ODPADKI Javno podjetje Komunala Izola 81,3 159.986,68
6 MORSKI PREVOZI Emigma d.o.o. 80,8 145.385,94
15 MiR - od mlina do mlina Znanstveno raziskovalno središče Koper 76,9 93.472,31
11 ZELENA ŠOLA Kmetijska zadruga Agraria z.o.o. 75,2 54.505,64
5 OILSOL Znanstveno raziskovalno središče Koper 69,7 31.050,89
1 KREATIVNI INKUBATOR ISTRE Društvo pripradnikov italijanske narodne skupnosti italijanska unija Koper 69,2 127.765,83
14 W & ISTRA Poslovne rešitve Jure Džampo s.p. 64,9 69.479,99
13 LEGENDARNA ISTRA Vita, zavod za kulturo in izobraževanje - Instituto per la cultura ed educazione 63 88.216,00
7 DOBRO ZA MORJE Inspira Komunikacije, Tanja Nastovski s.p. 61,9 30.017,45
4 DIGITUR ISTRA Mediteranum, Zavod za revitalizacijo kulturne dediščine, Piran 55,5 81.260,07
Pod zahtevano mejo 51 točk Skupaj sof. ESRR: 598.833,99
3 MUZEJ TORBIC Mediteranum, Zavod za revitalizacijo kulturne dediščine, Piran 49,3 131.549,13
10 ISTRAPP Luka Kastelic, Vizualne komunikacije s.p. 43 15.280,00
9 MODER IN ZELEN STRUNJAN Luka Kastelic, Vizualne komunikacije s.p. 40,4 16.080,00
8 FOPS Luka Kastelic, Vizualne komunikacije s.p. 39,6 15.920,00

Poročilo Ocenjevalne komisije o ocenjevanju vlog, za JP ESRR, je bilo upravnemu odboru LAS Istre predstavljeno na 7. redni seji dne 14. 12. 2017. Upravni odbor LAS Istre je na 7. redni seji dne 14. 12. 2017 sprejel sklepe o potrditvi operacij prispelih na JP ESRR pod zap. št. 12, 2, 6 in 15, iz zgornje tabele, ter sklep, da se operacij pod zap. št. 11, 5, 1, 14, 13, 7, 4, 3, 10, 9 in 8, iz zgornje tabele, ne potrdi.

Prijavitelji operacij so bili s strani vodilnega partnerja obveščeni o sklepu upravnega odbora. Pristojni organ za dokončno potrditev sofinanciranja predlaganih operacij je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki z upravičencem sklene pogodbo o sofinanciranju, če mu sofinanciranje odobri.