Predstavitev javnega poziva LAS Istre za sklad ESRR

Predstavitev javnega poziva LAS Istre za sklad ESRR

Regionalni razvojni center Koper kot vodilni partner Lokalne akcijske skupine (LAS) Istre organizira predstavitev javnIH pozivOV za izbor projektov, ki bodo prejeli sofinanciranje za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Istre 2014-2020, iz sklada ESRR (Evropski sklad za regionalni razvoj).

LAS Istre je lokalno javno-zasebno partnerstvo, ki predstavlja orodje za doseganje lokalnega razvoja, in sicer za uresničevanje Strategije lokalnega razvoja 2014-2020. Na predstavitvi bodo predstavljene možnosti pridobivanja sredstev za izvedbo različnih projektov za regionalni razvoj.

Seznam predstavitev:

  • IZOLA: 12. 7. 2017 ob 14 uri v prostorih sejne sobe Občinskega sveta, Kristanov trg 1
  • ŠMARJE: 12. 7. 2017 ob 19 uri v prostorih KS Šmarje
  • PORTOROŽ: 13. 7. 2017 ob 19 uri v prostorih KS Porotrož, Obala 16
  • HRVATINI: 18. 7. 2017 ob 19 uri v prostorih KS Hrvatini, Hrvatini 74
  • GRAČIŠČE: 24. 7 .2017 ob 19 uri v prostorih KS Gračišče

Javni poziv je objavljeni na spletni strani LAS Istre http://www.las-istre.si

Za več informacij lahko kontaktirate RRC Koper: 05/663 75 90 ali 05/663 75 80.

Vljudno vabljeni. Udeležba je brezplačna.