Objava javnega poziva LAS Istre v letu 2017 za sklad ESRR

Objava javnega poziva LAS Istre v letu 2017 za sklad ESRR - Evropski sklad za regionalni razvoj

Regionalni razvojni center Koper, vodilni partner LAS Istre, na podlagi sklepa Upravnega odbora LAS Istre z dne 26. 06. 2017, objavlja Javni poziv LAS Istre v letu 2017 za izbor operacij, sofinanciranih iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (skrajšano: ESRR), zauresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Istre 2014-2020.

Namen javnega poziva je izbor operaciji (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju ciljev Strategije lokalnega razvoja lokalne akcijske skupine za območje občin Ankaran, Izola, Koper in Piran 2014-2020 in sofinanciranje njihovih stroškov. Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in znotraj tega v okviru podukrepa »Podpora za izvajanje operaciji v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«. Sredstva za sofinanciranje LAS je dodelilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj (skrajšano: ESRR).

Okvirna višina razpisanih sredstev za sofinanciranje operacij iz sklada ESRR, iz tega javnega poziva, znaša 631.259,00 EUR.

Upravičeno območje:

Do sredstev ESRR so upravičena samo naselja, ki so vključena v finančni okvir ESRR, in sicer:

  • somestje Izola in Piran
  • Jagodje, Ankaran, Lucija, Portorož
  • Dekani, Dvori-Korte, Gračišče, Hrvatini, Marezige, Sečovlje, Sp. Škofije, Strunjan, Sv. Peter, Šmarje

Do sredstev ESRR ni upravičeno naselje Koper.

Delež sofinanciranja upravičenih stroškov za operacije sofinancirane iz ESRR znaša 80%.

Rok za oddajo vlog je do vključno1. 09. 2017.

RAZPISNA DOKUMENTACIJA:

1.Javni poziv LAS Istre ESRR

2.Vloga na javni poziv LAS Istre (vključno s seznamom obveznih Prilog 1-13)

Priloga 1 – Finančna konstrukcija ESRR

Priloga 2 – Finančni viri ESRR

Priloga 3 – Specifikacija Stroškovnika ESRR

a) Uredba CLLD z dopolnitvami

b) SLR LAS Istre 14-20

c) Navodila OU na področju komuniciranja vsebin EKP 14-20

d) Navodila OU o upravičenih stroških za sredstva EKP 14-20

e) Navodila OU za načrtovanje spremljanje poročanje 14-20

Odgovori na pogosta vprašanja bodo objavljeni na spletni strani LAS; www.las-istre.si Koledar predstavitvenih delavnic tega javnega poziva bo objavljen na isti spletni strani.