Podaljšanje roka za oddajo vlog na javna poziva Las Istre

Podaljšanje roka za oddajo vlog na javna poziva Las Istre

Obveščamo vas, da je UO LAS Istre sprejel sklep, da se rok za oddajo vlog na javna poziva za izbor operacij za sklada ESPR in EKSRP v letu 2017 podaljša do srede 7.6.2017. Več na spletni strani LAS Istre: www.las-istre.si

Vodilni partner LAS Istre