Pomembno obvestilo

Pomembno obvestilo: UO LAS Istre je sprejel sklep, da se rok za oddajo vlog na javni poziv za izbor operacij za sklad EKSRP v letu 2017 podaljša do srede 7.6.2017

Regionalni razvojni center Koper, vodilni partner LAS Istre, dne 15. 03. 2017 objavlja JAVNI POZIV LAS ISTRE v letu 2017 za izbor operacij, sofinanciranih iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Istre 2014-2020.

Namen javnega poziva je izbor operaciji (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju ciljev Strategije lokalnega razvoja lokalne akcijske skupine za območje občin Ankaran, Izola, Koper in Piran 2014-2020 (v nadaljevanju SLR) in sofinanciranje njihovih stroškov.

Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in znotraj tega v okviru podukrepa »Podpora za izvajanje operaciji v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«. Sredstva za sofinanciranje LAS je dodelilo MKGP v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (v nadaljevanju: EKSRP).

Okvirna višina razpisanih sredstev za sofinanciranje operacij iz sklada EKSRP, iz tega javnega poziva, znaša 565.916,00 EUR.

Delež sofinanciranja upravičenih stroškov za operacije sofinancirane iz EKSRP znaša 85 %.

Rok za oddajo vlog je do vključno 15. 05. 2017.

Vlogo na javni poziv se pošlje priporočeno po pošti na naslov vodilnega partnerja LAS Istre: Regionalni razvojni center Koper, Ulica 15. maja 19, 6000 Koper.

Informacije o javnem pozivu lahko prejmete:

Po elektronski pošti: info@rrc-kp.si

Po telefonu od 9:00 do 14:00 ure: 05 663 75 80 ali 05 663 75 90.

Osebno po predhodnem dogovoru, na sedežu LAS, Ulica 15. maja 19, Koper.

Odgovori na pogosta vprašanja bodo objavljeni na spletni strani www.las-istre.si.