ZAVOD ZA PROFESIONALNO RIBIŠTVO RETECH

Naziv operacije: ZAVOD ZA PROFESIONALNO RIBIŠTVO RETECH

Akronim: RETECH

Upravičenec: Argemonia Adria d.o.o.

Povzetek vsebine operacije:

Osnovni cilj operacije je ustanovitev Zavoda za profesionalno ribištvo »RETECH« in s tem oblikovanje inštitucije, ki bo v okviru ribiške zadruge skrbela za izobraževanje, raziskave in razvoj sektorja malega priobalnega ribištva v slovenski Istri. Osnovni namen operacije je mreženje z deležniki in povezanimi gospodarskimi sektorji, kot sta turizem in kmetijstvo na področju LAS Istre ter sorodnimi inštitucijami, ki se soočajo s podobnimi sektorskimi izzivi in lahko pomembno pripomorejo k sonaravnemu razvoju priobalnega ribištva v Sloveniji.

Namen in cilji operacije ter njen vpliv na območje LAS Istre

Osnovni cilj operacije je ustanovitev Zavoda za profesionalno ribištvo »RETECH« in s tem oblikovanje inštitucije, ki bo v okviru ribiške zadruge skrbela za izobraževanje, raziskave in razvoj sektorja malega priobalnega ribištva v slovenski Istri. Osnovni namen operacije je mreženje z deležniki in povezanimi gospodarskimi sektorji, kot sta turizem in kmetijstvo na področju LAS Istre ter sorodnimi inštitucijami, ki se soočajo s podobnimi sektorskimi izzivi in lahko pomembno pripomorejo k sonaravnemu razvoju priobalnega ribištva v Sloveniji. Razvojna vizija operacije udejanja strateške cilje Zadruge profesionalnih ribičev in njenih članov, ki želijo s povezovanjem izvajalcev priobalnega ribištva na slovenski Obali dvigniti raven izvajanja ribolova tako z vidika ohranjanja ribiškega fonda, kakor tudi z vidika uporabe trajnostno zasnovanih ribolovnih orodij in tehnologij ter kvalitetnega izobraževanja izvajalcev ribolova. Vizija inštituta bo namreč usmerjena predvsem v povezovanje in prenos dobrih praks ter sodelovanje v nacionalnih in mednarodnih projektih, ki bodo slovenskim ribičem (vsem ne samo članom zadruge) omogočili ekonomsko vzdržno in trajnostno naravnano izvajanje osnovne dejavnosti in diverzifikacijo dejavnosti skozi sodelovanje z drugimi sektorji Obalnega gospodarstva pri oblikovanju skupnih produktov. Operacija tudi sama po sebi predstavlja modernizacijo gospodarskega ribolova, saj se bo tako zadruga, kot tudi njeni člani intenzivneje podala na področje raziskav in razvoja, kar pomeni da bo, kadarkoli bo to možno ponudila vsem zainteresiranim lokalno podporo na področju izvajanja izobraževanj, prenosa dobrih praks ali sodelovanja v različnih razvojnih projektih. Dvig dodane vrednost v sektorju malega priobalnega ribolova je namreč ključnega pomena za obstoj slovenskega ribištva, katero je v nezavidljivem položaju in na pragu pridobitve statusa kulturne dediščine.

Sofinanciran delež: 192.700 EUR

Spletna stran Evropske komisije namenjene ESPR: 
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/emff/index_sl.htm

Spletna stran ESPR: 
www.ribiski-sklad.si