RAZVOJ GURMANSKIH PROIZVODOV V SLOVENSKI ISTRI - ISTRIJANKO

Namen operacije “ISTRIJANKO” je razvoj gurmanskih proizvodov Slovenske Istre z vključevanjem ranljivih skupin. 

Operacija dodajanja vrednosti lokalnim kmetijskih pridelkom kateri pripomorejo k dvigu identitete celotnega območja. Uvaja inovativne in trajnostne rešitve v kmetijstvu v povezavi s trženjem lokalno pridelanih ekoloških živil. Z operacijo bomo dosegli številne pozitivne učinke v smeri okoljske ozaveščenosti, uvedli bomo elemente socialnega podjetništva z vključevanjem ranljivih skupin,  povečali konkurenčnost lokalnega kmetijstva, spodbujali kilometer »0« prodajne verige, razvili lokalne produkte in spodbujali samooskrbo, spodbujali manjše onesnaževanje narave z uporabo ekoloških sredstev v kmetijstvu ter povezovali podeželje z urbanimi delom. 

Glavni cilji operacije so: 

- Promocija in trženje izdelkov iz lokalno pridelanega paradižnika sorte San Marzano značilno sladkega okusa z malo kislosti. Ekološko gojenje te sorte paradižnika je novost na našem področju. 

- Dodajanje vrednosti lokalnim ekološkim kmetijskim pridelkom in dvig lokalne samooskrbe 

- Vključevanje ranljivih skupin v proizvodni proces, kateri bo pripomogel k lažjemu in boljšemu vključevanju ljudi s posebnimi potrebami v družbo. V projektu bo sodelovalo Društvo izhod teen challenge – rehabilitacijski center za zdravljenje odvisnosti ter DDTC Barčica. 

- Razvoj prvega lokalno pridelanega kečapa ter paradižnika v konzervi ter ustanovitev novega delovnega mesta

Povezava na spletno stran Evropske komisije, namenjene EKSRP: https://agriculture.ec.europa.eu/common-agricultural-policy/rural-development_en in spletna stran PRP: www.program-podezelja.si/