RAZŠIRITEV MUZEJA ŠKOLJK (RMŠ 2)

Naziv operacije: RAZŠIRITEV MUZEJA ŠKOLJK (RMŠ 2)

Upravičenec: Mediteranum, Zavod za revitalizacijo mediteranske kulture Piran

Oznaka LAS: ESRR

Povzetek vsebine operacije:

Namen operacije je našo pomembno inštitucijo za raziskovanje in spoznavanje mehkužcev, Muzej školjk v Piranu, s predlaganim projektom razširitve narediti še bogatejšo z eksponati, strokovnejšo in še bolj izobraževalno ter naravovarstveno usmerjeno. Pomemben cilj operacije (zato predavanja, delavnice…) je tudi z razumljivimi, poučnimi a strokovnimi predavanji seznaniti in ozavestiti kar največ mladih in ribičev o pomenu, vlogi, občutljivosti, trajnostnem razumevanju in bioloških značilnostih mehkužcev s poudarkom na našem morju in delno kopnem. Osveščeni prebivalci obmorskih krajev so najpomembnejši pri trajnostnem ohranjanju narave, okolja in mehkužcev.

Nadvse pomembna vloga muzeja je tudi poglabljati obmorsko identiteto obalnega področja Slovenije  ter angažirati mlade pri trajnostnem razumevanju morskega okolja. Konkretni cilji tega projekta so: povečati obisk muzeja, v 5 letih neposredno ozavestiti vsaj 1500 šolarjev in mladih v izobraževalnih inštitucijah na področju LAS Istra, povečati izmenjavo informacij z lokalnimi ribiči,  povečati znanje in zanimanje za mehkužce in z muzejem sodelovati pri višji prepoznavnosti slovenske Istre v kakovostnem in presežnem kulturnem turizmu v povezavi z ribiško in »morsko« tradicijo.  Z štirimi 3d realnimi modeli -»ekstremi« pa omogočamo tudi slepim in slabovidnim, da spoznajo veliko zanimivosti iz sveta mehkužcev.

Sofinanciran delež: 15.025,21 EUR

Spletna stran Evropske komisije namenjene ESPR: 
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/emff/index_sl.htm

Spletna stran ESPR: 
www.ribiski-sklad.si

Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.