Nadgradnja kulturne in rekreacijske integracije podeželja obalnih občin - Uživajmo podeželje II

Naziv operacije: Nadgradnja kulturne in rekreacijske integracije podeželja obalnih občin
Akronim: Uživajmo podeželje II
Nosilec projekta: Občina Piran, partnerji: MESTNA OBČINA KOPER, OBČINA ANKARAN, OBČINA IZOLA, TURISTIČNO ZDRUŽENJE PORTOROŽ

Projekt Uživajmo podeželje II je namenjen povezovanju občin s pripravo skupnega registra poti in enotnim označevanjem konjeniških, kolesarskih, in drugih tematskih poti, ki bi obiskovalce preusmerila na podeželje in s tem razbremenila obalni pas. Obalne občine bi s tem rade dosegle skupno promocijo in nadgradnjo infrastrukture in aktivnosti, ki jih nudi podeželje. Celotna operacija pa stremi tudi k izboljšanju življenjskega okolja in razvoja gospodarstva za lokalno prebivalstvo.

Cilj projekta je urediti infrastrukturo za aktivno doživljanje Istre ter preusmeritev obiska iz obalnega pasu na podeželje. Poleg tega projekt stremi k povezovanju obalnih občin, obnovitev skupnih poti, ki bodo pripomogle k večji prepoznavnosti enotne destinacije slovenske Istre. Z vzpostavitvijo novih poti se bo posledično izboljšala tudi prostorska ureditev in upravljanje z okoljem.

V sklopu projekta bo potekala ureditev in obnova poti, hkrati pa se bodo zamenjale, obnovile ali postavile nove označevalne table. Izdelal se bo nov pravilnik o tematskih poteh, register poti in interaktivni zemljevid. Hkrati se bodo postavila kolesarska postajališča ter nove tematske poti. Izdelale in natisnile se bodo tudi knjižice v treh tujih jezikih.

Sofinanciran delež: 116.735,45

Povezava na spletno stran Evropske komisije, namenjene EKSRP: https://agriculture.ec.europa.eu/common-agricultural-policy/rural-development_en in spletna stran PRP: www.program-podezelja.si/