Meduze okoli nas

Naziv operacije: MEDUZE OKOLI NAS

Oznaka LAS: ESPR 7

Upravičenec: Gimnazija, elektro in pomorska šola Piran

Povzetek vsebine operacije:

Vse bolj pogosta so tudi povečanja števila meduz v morju in pojavi za naše območje novih vrst, kar nakazuje na večjo potrebo po širjenju znanja o meduzah in z njimi povezani problematiki. Meduze, znanje o njih in njihovo vlogo v morskem okolju želimo podrobno prikazati javnosti. Postavitev akvarija za meduze je tehnično zahteven projekt in v primeru Akvarija Piran, zaradi prostorskih omejitev, toliko bolj kompleksen. Gre za prvi tovrsten akvarij v Sloveniji, v njem pa bi predstavili vrsto uhati klobučnjak (Aurelia aurita), ki je pri nas tudi najbolj pogosta. Poleg tega bomo pripravili publikacijo s predstavitvijo vseh vrst meduz, ki jih lahko srečajo tako pri nas kot na širšem območju Jadrana in delavnice, s katerimi bi zaokrožili poznavanje te skupine.
Projekt povečuje osveščenost javnosti o tej skupini organizmov, njihovi vlogi v okolju in (ne)ravnovesju morskega ekosistema in podaja smernice v naše dejavnosti, ki vplivajo na občutljivo morsko okolje.

Vrednost operacije: 62.598,96 EUR
Sofinanciran delež: 51.155,87 EUR

Spletna stran Evropske komisije namenjene ESPR: 
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/emff/index_sl.htm

Spletna stran ESPR: 
www.ribiski-sklad.si