GASTRONOMSKI ZAKLADI ISTRE IN MORJA - MARISTRA

Naziv operacije: GASTRONOMSKI ZAKLADI ISTRE IN MORJA - MARISTRA

Upravičenec: Mestna občina Koper

Partnerji v operaciji: OBČINA PIRAN, OBČINA ANKARAN

Povzetek vsebine operacije:

Dolgoročni namen operacije je povezati turistične in gastronomske ponudnike, ki delujejo na območju LAS Istra, in dvigniti kakovost gastronomskih produktov in turističnih storitev. Slednje bomo dosegli z zasledovanjem posebnih ciljev, kot sta krepitev povezav in partnerskega sodelovanja med razvojnimi deležniki in partnerji v urbanih in podeželskih okoljih, spodbujanjem iniciativ in ustvarjanju pogojev za inovativno podjetništvo na celotnem območju LAS. Glavni cilj operacije je vzpostaviti kakovostni in visoko konkurenčni produkt osnovan na gastronomiji Istre, ki predstavlja infrastrukturo za mreženje deležnikov, razvoj inovativne ter celovite ponudbe lokalnih produktov in ponudbe, skupno promocijo in trženje istrske gastronomije ter turističnih storitev in spodbujanje kakovosti ponudbe. Z izdelano infrastrukturo bomo prispevali h krepitvi konkurenčnosti gospodarstva na podeželju in v urbanih okoljih na Obali ter vzpostavili možnosti za nova delovna mesta. Hkrati bomo s predlagano operacijo spodbujali tudi povezanost podeželja z urbanim prostorom in morjem ter razvijali kvalitetno bivalno okolje. Območje LAS Istra bo tako postalo pomembna in kakovostna gastronomska destinacija, v okviru katere imajo glavno vlogo promotorjev ponudniki lokalnih kakovostnih gastronomskih produktov, kar bo vplivalo na večje število obiskovalcev destinacije in njihovo večjo potrošnjo. Posledično se bo slednje odražalo na splošnem dvigu kakovosti ponudbe in turističnih storitev na območju LAS Istra.

Znesek sodinanciranja: 173.525 EUR

Spletna stran Evropske komisije namenjene ESPR: 
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/emff/index_sl.htm

Spletna stran ESPR: 
www.ribiski-sklad.si