ČEZ SLANI TRAVNIK

Naziv operacije: OBALNA PEŠPOT MED ŠRP SV.KATERINA IN KOPALIŠČEM ADRIJA (ČEZ SLANI TRAVNIK)

Nosilec projekta: OBČINA ANKARAN

Partnerji: Društvo za opazovanje in proučevanje pric Slovenije - DOPPS

Namen operacije je ureditev prehoda čez območje slanega travnika na Sv. Nikolaju, ki je del obalne pešpoti med ŠRP Sv. Katarina in kopališčem Adria. S tem je pričakovati povečanje obiska, saj bo ureditev doprinesla k varnosti in privlačnosti tega dela poti kot tudi odprla mejo med obalo in urbanim delom občine. Pot za vse domače obiskovalce kot tudi turiste po ureditvi prostoprehodna. Predmet operacije je oplemenitenje tega dela pešpoti z urbano opremo za šporno-rekreacijske aktivnosti in lesenimi klopmi, z razsvetljavo, s postavitvijo informacijskih tabel ter povečanje ozaveščenosti vseh uporabnikov tudi z informacijsko-izobraževalnimi aktivnostmi. Slednje bodo obiskovalce vzpodbujale k ustreznemu obnašanju v občutljivem območju varovane narave, opozarjale na varstvo in ohranjanje narave ter ozaveščale o pomenu slanega travnika za biodiverziteto.  Ker bo prostor ponujal razsvetljavo in hkrati tudi mesto za počitek, bo to pripomoglo k večji vključenosti tako mladim kot tudi drugim ranljivim skupinam, kot so npr. gibalno ovirani obiskovalci. 

Povezava na spletno stran za ESRR, EVROPSKA UNIJA-EVROPSKI STRUKTURNI IN INVESTICIJSKI SKLADI: https://www.eu-skladi.si/

Naložbo financirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.