RAZVOJ SKUPNIH PROIZVODOV IN PODPORNIH STORITEV MLADIH VINARJEV ZELENE VINSKE DESTINACIJE SLOVENSKE ISTRE “WINE & GREEN ISTRA” - W&G ISTRA

Naziv operacije: RAZVOJ SKUPNIH PROIZVODOV IN PODPORNIH STORITEV MLADIH VINARJEV ZELENE VINSKE DESTINACIJE SLOVENSKE ISTRE “WINE & GREEN ISTRA”

Akronim operacije: W&G ISTRA

Upravičenec: VINJA, trgovina in laboratorij za vinarstvo in kmetijstvo d.o.o.

Oznaka LAS: EKSRP

Povzetek vsebine operacije:

Namen operacije “W&G ISTRA” je ustvariti »zeleno vinsko destinacijo Slovenska Istra« ter učinkovito podporno okolje perspektivni kmetijski panogi – vinarstvu na upravičenem območju LAS Istre z vključevanjem mladih ambicioznih vinarjev, ki so prevzemniki ali pa aktivni upravljavci kmetij.

Operacija je preko inovativnega pristopa in partnerstva usmerjena v povezovanje ključnih akterjev podeželskega prostora z namenom ustvarjanja novih razvojnih, podjetniških in zaposlitvenih možnosti ter krepitve trajnostne proizvodnje, potrošnje, izmenjave in prostorske organizacije na celotnem projektnem območju. V ta namen smo v okviru operacije vključili ključne gospodarske subjekte, ki bodo zagotovili ustanovitev nove organizacije / podjetja  za namen razvoja, trženja in promocije skupnih proizvodov sodelujočih kmetijskih gospodarstev.

Glavni cilj operacije “W&G ISTRA” je torej vzpostaviti aktivno kolektivno sodelovanje mladih vinarjev, kmetijskih gospodarstev, ki si bodo preko skupnih proizvodov – vin pod enotno blagovno znamko, ter s skupno enološko tehnološko proizvodnjo dvignili konkurenčnost na trgu ter bistveno prispevali k ohranjanju in dvigu identitete celotnega območja – zelene destinacije Slovenske Istre, kar sovpada tudi s postavljeno vizijo LAS Istre v SLR 2014-2020.

Prav tako je cilj operacije vzpostaviti enotno podporno okolje vinarskemu sektorju, kar bo zagotovljeno preko skupnega programa, ki ga bodo sooblikovali partnerji projekta z ostalimi sodelujočimi akterji in deležniki na upravičenem območju.

Cilj je do zaključka operacije 2021 povezati vsaj 15 mladih vinarjev ter 5 podpornih organizacij, ter ustanoviti 1  novo podjetje in ustvariti 1 novo delovno mesto.

Sofinanciran delež: 105.398,31 EUR

Povezava na spletno stran Evropske komisije, namenjene EKSRP: https://agriculture.ec.europa.eu/common-agricultural-policy/rural-development_en in spletna stran PRP: www.program-podezelja.si/