Naziv operacije: BUTMUZ

Upravičenec: Občina Izola

Oznaka LAS: ESRR

Povzetek vsebine operacije:

Namen operacije je povezati butične muzeje, ki se ukvarjajo z naravno in kulturno dediščino primorskega podeželja in digitalizirati ter ohraniti njihove artefakte, ki so pomembni za obstoj in dodatni razvoj naravne in kulturne dediščine podeželja. Hkrati bo razvil interpretativne vsebine, ki bodo povečale privlačnost podeželja in povezanost produktov pomembnih za turistično ponudbo na podeželju ter vzpostavil mrežo virtualnih butičnih muzejev primorskega podeželja, ki bodo služila tako informiranju in promociji podeželja. Mreža bo odprte narave in se bo lahko po projektu širila ter predstavljala marketinško orodje celotnega območja LAS ISTRE. 

Virtualna platforma bo poleg marketinškega orodja za pritegnitev novih obiskovalcev podeželja, tudi izobraževalni pripomoček za razvoj lokalne identitete in povezanosti med urbanim okoljem in podeželjem slovenskega primorja.

S projektom se želi povečati obisk in privlačnost območja LAS ISTRE, posebej podeželja, na trajnostni način. S tem namenom projekt vključuje butične muzeje, ki so dosegli prepoznavne uspehe, vendar zaradi svoje relativne majhnosti ne morejo sprejeti velikega števila ljudi, zraven pa še butične muzeje v nastajanju na katere se bodo prenesle izkušnje za vzpostavitev.

Mreža bo pa vsem nudila promocijo in dostop do mladih z namenom približevanja podeželja vsem generacijam.

Virtualizirala se bo tako naravna (cvetlice, klifi, poti, vrhovi), kot družbena kulturna dediščina (stari predmeti, izročila, knjige, običaji), vse na enem mestu. Iz tega mesta, pa bodo vodile povezave na posameznega člana mreže. 

Projekt bo ustvaril vsaj 1 novo delovno mesto, ohranil najmanj 12, vključil več kot 200 mladih v dejavnosti izobraževanja in promocije podeželja, pripravil 4 nove virtualne muzeje in 4 turistične itinerarije, tudi za ranljive skupine prebivalstva.

Sofinanciran delež:  160.000,00 EUR