Zaključuje se projekt PROMINENTNA ISTRA

11. 04. 2023

Približujemo se zadnjim dejanjem v okviru projekta Prominentna Istra, katerega osnovni namen je bil prispevati k boljši prepoznavnosti in poosebljanju razvojne vizije Slovenske Istre kot območja uspešnega povezovanja in prepleta zelenega gospodarstva na podeželju, v obalnih urbanih območjih ter na morju, z visoko kakovostjo življenja lokalnega prebivalstva ter zagotavljanja uravnoteženih razvojnih možnosti, temelječih na inovativnosti, kreativnosti in trajnostnem razvoju. Projektne aktivnosti so in še temeljijo na ključnih tematskih področjih, ki odražajo razvojne potenciale Slovenske Istre, in sicer trajnostni razvoj turizma in avtentičnih produktov, okolju prijazno kmetijstvo in razvoj podeželja, trajnostno ribištvo in varovanje okolja in ohranjanje naravne in kulturne dediščine.

Projekt PROMO ISTRA je usmerjen v učinkovitejši promocijski nastop ponudnikov Slovenske Istre, ki bo tudi v naprej omogočal povečanje prepoznavnosti območja in vključenih deležnikov iz različnih sektorjev v celovit program, usmerjen v večjo prepoznavnost lokalnega okolja tako znotraj slovenskega okvira, kakor tudi širše. Partnerji pri projektu so NGN Media d. o. o., Tovarna sanj d. o. o. in OX Istra d. o. o., naložba pa je bila sofinancirana s strani Republike Slovenije in Evropske unije iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Projekt je v zadnjem letu uspešno združil in povezal več ponudnikov lokalnih proizvajalcev in ponudnikov storitev, ki so bili vključeni tudi v aktivnosti projekta in so s pomočjo projekta izboljšali promocijo svoje ponudbe ter komunikacije z mediji in javnostjo.

Partnerji pri projektu Prominentna Istra vabijo na tiskovno konferenco ob zaključku projekta, na kateri bodo predstavili rezultate projekta in njihov trajnostni vpliv na prepoznavnost Slovenske Istre in ponudnikov izdelkov in storitev, ki so bili vključeni v aktivnosti projekta.

Tiskovna konferenca bo v ponedeljek, 17. 4. 2023, ob 10.30 uri, v prostorih restavracije 1 kilo v Ankaranu (Regentova ulica 4a, 6280 Ankaran - Ancarano).