Vabilo na ustanovno skupščino LAS Zelena Istra

15. 02. 2023

Središče Rotunda, Koper, so.p., na podlagi Javnega poziva za vzpostavitev lokalnega partnerstva LAS in članstva LAS v programskem obdobju 2021-2027, z dne 20.01.2023, javno objavlja:

VABILO NA USTANOVNO SKUPŠČINO LAS Zelena Istra, ki bo v sredo, 22. Februarja 2023 ob 17:00 uri, na sedežu Središča Rotunda, Koper, so.p. (Destradijev trg 11, Koper).

DNEVNI RED:

1. Predstavitev LAS Zelena Istra (Lokalne akcijske skupine, za območje občin Koper, Izola, Piran in Ankaran)

2. Potrditev in podpis Pogodbe o ustanovitvi lokalnega partnerstva LAS Zelena Istra

3. Izvolitev predsednika in podpredsednika skupščine

4. Izvolitev članov upravnega odbora

5. Izvolitev članov nadzornega odbora

6. Izbor in potrditev vodilnega partnerja

Registracija udeležencev bo pričela ob 16:40 uri. Udeležence s pooblastilom za glasovanje prosimo, da se registrirajo med 16:40 in 16:55 uro. Prosimo vas za točnost in da s seboj prinesete veljavni osebni dokument.

Zaradi priprave Pogodbe o ustanovitvi LAS Zelena Istra, ki jo bodo člani podpisali na ustanovni skupščini in je javno objavljena, zbiramo informacije o nameri za vključitev v LAS Zelena Istra. Vse zainteresirane za vključitev v LAS Zelena Istra prosimo, da nam priloženo IZJAVO O NAMERI za vključitev v LAS Zelena Istra posredujete do 20.02.2023 na naslov: Središče Rotunda, Koper,  Destradijev trg 11, 6000 Koper ali po elektronski pošti info@sredisce-rotunda.si. Vstop v LAS Zelena Istra bo prost in možen tudi po tem roku. Osnutek Pogodbe o ustanovitvi LAS Zelena Istra najdete med Datotekami (pod besedilom).

VLJUDNO VABLJENI!