Objavljena posodobljena verzija Navodil OU o upravičenih stroških

08. 05. 2020

Prijaviteljem projektov na skladu ESRR sporočamo, da je na spletni strani https://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila objavljena posodobljena verzija Navodil organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 verzija 1.10 (https://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/navodila/nus_verzija-1-10_april20.pdf), ki vsebuje novo poglavje - Poglavje 5 Posebnosti za primere višje sile/izjemnih okoliščin – Epidemija Covid-19, ki ureja posebnosti za primere višje sile/izjemnih okoliščin (upravičeni stroški in zahtevana dokazila v okviru razglašene epidemije Covid- 19).

Glede na trenutno stanje epidemije Covid-19 je bilo na posredniški organ MGRT naslovljenih več vprašanj ali že konkretnih vlog za podaljšanje izvajanja projektov ter posledično tudi prenosa sredstev iz leta 2020 v letu 2021. Iz MGRT opozarjajo na sledeče: "Ker je proračun za leto 2020 že sprejet in je potrebno zagotoviti čim večje črpanje evropskih sredstev ter glede na to, da še nimamo podatka kako bo s proračunom za leto 2021 vas pozivamo, da je pomembno, da se čim več aktivnosti, ki so na projektih planirane v letu 2020 tudi izvedejo (tudi prilagojene aktivnosti kot so usmeritve OU v času korona virusa). 

Smiselno je, da do roka za oddajo zahtevka za izplačilo oddate zahtevek za opravljene aktivnosti in tako koristite še sredstva planirana v letu 2020 (v največji možni višini). Za aktivnosti, ki se bodo izvedle kasneje, pa vložite vlogo za spremembo in prenos ostalih sredstev v leto 2021. Hkrati upoštevajte, da mora biti zahtevek v skladu z Uredbo CLLD v minimalni vrednosti 5.000,00 EUR, da boste ustrezno planirali ostanek.

Lahko torej zaprosite za podaljšanje obdobja upravičenosti, roka za oddajo zahtevka in zaključek operacije (ki je 3 mesece po oddaji zahtevka) po tem, ko oddate zahtevek za izplačilo za posamezno operacijo, ko boste že ocenili stanje. Je pa potrebno glede aktivnosti na projektu vsako vlogo posebej obravnavati, ker za vse aktivnosti verjetno ne bo možno najdi ustrezne alternative za izvedbo."