Objava javnega poziva LAS Istre za sklad EKSRP v letu 2023

04. 05. 2023

Namen javnega poziva je izbor operaciji (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju ciljev Strategije lokalnega razvoja lokalne akcijske skupine za območje občin Ankaran, Izola, Koper in Piran 2014-2020 in sofinanciranje njihovih stroškov.

Z dnem 04. 05. 2023 se na spletni strani LAS Istre objavlja javni poziv LAS Istre za sofinanciranje operacij iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).

Razpis bo odprt od 04. 05. 2023 do 19. 05. 2023 do 12h. Več informacij in razpisno dokumentacijo za Javni poziv za sklad EKSRP dobite TUKAJ.

Za vse informacije v zvezi z javnim pozivom in možnostmi za prijavo operacij se lahko obrnete na Središče Rotunda, Koper: 051 458 410 ali preko elektronske pošte info@sredisce-rotunda.si.