Vodič Najbuljše iz Istre 

09. 11. 2023

Vodič Najbuljše iz Istre 

Eden izmed rezultatov projekta Najbuljše iz Istre je bil tudi Vodič Najbuljše iz Istre: osveščanje, izobraževanje, spodbujanje k nakupu pridelkov in izdelkov lokalnega izvora in skrb za nesnovno kulturno dediščino, ki je naložen pod tekstom.

Vabljeni k branju!

Več o projektu: Cilj projekta Najbuljše iz Istre je osveščanje, izobraževanje in spodbujanje širše ciljne javnosti k nakupu pridelkov in izdelkov, ki ne ogrožajo okolja in so lokalnega izvora, ter sočasno s spodbujanjem nakupa lokalnih izdelkov prispevati k boljšemu gospodarskemu razvoju regije. 


Projekt se osredotoča na ozaveščanje lokalne in širše javnosti o pomenu ohranjanja nesnovne kulturne dediščine, predvsem narečij, trajnostnega ribištva, kmetijstva ter širše obrti, z namenom spodbujanja nakupovanja istrskih izdelkov. S tem želi podpirati lokalno pridelavo in predelavo, da ne bodo ogrožali morskih vrst in odgovorno pripomogli k trajnostnemu razvoju morskega in kmetijskega ter mestnega okolja slovenske Istre. Javni interes izhaja tudi iz namere ohranjanja dejavnosti, skrbi za okolje in biodiverziteto ter za zdravje lokalnega prebivalstva

Operacija je sofinancirana v okviru Programa CLLD 2014 – 2020 LAS Istre, iz EU sklada ESRR.