Ocenjevalna komisija

Ocenjevalna komisija LAS Istre sestoji iz petih članov

  • Matjaž Radin, predstavnik za ribištvo
  • Aleš Zidar, predstavnik za podeželje
  • Aleš Lipnik, predstavnik za regionalni razvoj
  • Tina Kociper, predstavnica za turizem
  • Igor Komadina, predstavnik vodilnega partnerja