KULINARIČNA PONUDBA LASTNE RIBE IN EKOLOŠKE HRANE NA KATAMARANU

06. 11. 2019

V okviru Javnega poziva LAS Istre v letu 2018 za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Istre 2014-2020 sta GOSPODARSKI RIBOLOV, Kristjan Jež s.p. in GOSPODARSKI RIBOLOV, Elvino Sabadin prijavil operacijo »KULINARIČNA PONUDBA LASTNE RIBE IN EKOLOŠKE HRANE NA KATAMARANU« ali krajše »KATAMARAN«. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja je z odločbo z dne 28.08.2019 potrdilo operacijo. Vrednost celotne operacije, ki se bo izvajala 14 mesecev, znaša 249.990,79 evrov. Operacijo sofinancira Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo v 80-odstotnem deležu.

Ribištvo kot panoga izgublja moč zaslužka in preživetja. Namen operacije je diverzifikacija ribiškega poklica dveh ribičev malega priobalnega ribolova, in s tem ohranjanje trajnostnega razvoja ribištva.  Ob tem se zasleduje cilj povezovanja ribištva in lokalnega ekološkega kmetijstva v edinstveno kulinarično ponudbo -  ribe iz dnevnega ulova ter lokalne ekološke hrane pridelovalcev območja LAS Istre na katamaranu. Osnovno ponudbo se bo obogatilo s prevozi turistov - gostov po morju. Rezultat operacije bo novoustanovljeno podjetje ter novo delovno mesto. Ribiča bosta tako dodala vrednost svoji ribi, ki bi sicer podcenjena končala na tržaški borzi, in lokalnim izdelkom ribičev malega priobalnega ribolova ter lokalnim ekološkim pridelkom. Izrednega pomena je partnerstvo med starejšim in mlajšim ribičem, katero omogoča ohranitev starih ribiških običajev in delovnih procesov.

Tradicionalno ribištvo je močno povezano s turističnim sektorjem, kot glavnemu povezovalnemu členu med obrtjo, okoljem in tradicijo. Turizem in kulinarika se lahko povežeta z malim priobalnim ribolovom, s čimer ustvarjata nova delovna mesta ter ohranjata že obstoječa na celotnem območju LAS Istre.