FOLPO - FINI OKUSNI LOKALNI PROIZVODI OBALE

06. 11. 2019

Z dolgoletno tradicijo v ribištvu in pripravi ribjih jedi smo sklenili razširiti glas o slovenskem morju, ribičih in jedeh, ki so jih poznali že naši stari starši. Veseli smo, da smo našli »sogovornike« tudi v Evropski uniji, saj so razpisana sredstva ustrezala našemu cilju. Cilj projekta je povečati potrošnjo lokalnih proizvodov ter ohranjati in promovirati kulturno dediščino s starimi ribiškimi običaji.

V okviru Javnega poziva LAS Istre v letu 2018 za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Istre 2014-2020 je Gromar d. o. o. prijavil operacijo »FINI OKUSNI LOKALNI PROIZVODI OBALE« ali krajše »FOLPO«. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja je z odločbo z dne 28.08.2019 potrdilo operacijo. Vrednost celotne operacije, ki se bo izvajala 30 mesecev, znaša 234.526,78 evrov. Operacijo sofinancira Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo v 85-odstotnem deležu.

Dolgoročni namen projekta je krepitev ozaveščenosti o pomenu morja, promocija malega priobalnega ribolova, diverzifikacija v ribiškem sektorju ter ustvarjanje novih delovnih mest. Operacija pomeni inovativen pristop k ponudbi ribiških proizvodov iz malega priobalnega ribolova.

Trajnostni ribolov je morju prijazen in bolj učinkovit od drugih vrst ribolova, z uvajanjem novega pristopa trženja lokalnih proizvodov iz ribištva in tradicionalnih ribiških običajev pa se želi na moderen način prikazati življenje ribiča. V okviru projekta bomo kupili mobilno kuhinjo in ribje jedi pripeljali k ljudem na območju Istre in tudi širše. Poleg dejanske priprave tradicionalnih ribjih jedi bomo s kratkimi spoti promovirali ribiške in kmetijske lokalne proizvode.

Ob velikopoteznem dolgoročnem cilju operacije pa nismo pozabili na vse tiste, ki jih ne srečujete vsak dan - mlajše ribiče in žene ribičev.  V vključevanju omenjenih skupin vidimo veliko dodano vrednost za širšo lokalno skupnost in za ohranjanje tradicij, ki so v današnjem hitrem svetu še kako pomembne.

Ob ohranjanju preteklih običajev in navad pa smo pogled uprli tudi naprej. V povezavi z drugimi deležniki in vrhunskimi strokovnjaki na lokalnem območju, predvsem s kmeti in turističnim sektorjem, bomo uvedli nove programe ter pristope glede lokalne hrane in lokalnih proizvodov.