POZIV NEVLADNIM ORGANIZACIJAM NA OBMOČJU OBČIN KOPER, IZOLA, PIRAN IN ANKARAN

10. 09. 2019

Razpisujemo postopek izbora 2 (dveh) predstavnikov nevladnih organizacij v Upravni odbor Las Istre.

Dne 18.9.2015 je bila s »Pogodbo o ustanovitvi LAS« ustanovljena LAS Istre (Lokalna akcijska skupina za območje občin Ankaran, Izola, Koper in Piran). Lokalna akcijska skupina je lokalno partnerstvo, ki se ustanovi za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (skrajšano: CLLD), v programskem obdobju 2014-2020. Organi Las Istre so Skupščina, Predsednik in Podpredsednik, Upravni odbor, Nadzorni odbor in Ocenjevalna komisija. Skupščina je potrdila Pogodbo o ustanovitvi LAS ter izvolila člane organov LAS, med drugimi tudi Upravnega odbora. Upravni odbor LAS je odločujoči organ LAS, ki mora imeti javno-zasebno sestavo, vključno z nevladnim sektorjem. Ker se zaključuje mandat aktualnim članom Upravnega odbora, zato Središče Rotunda, Koper, so.p. kot vodilni partner Las Istre razpisuje postopek izbora 2 (dveh) predstavnikov nevladnih organizacij v Upravni odbor Las Istre. Ta bosta postala člana Upravnega odbora s potrditvijo skupščine.

Poziv velja za vse nevladne organizacije (društva, zavode in ustanove), ki imajo sedež ali delujejo na območju občin Koper, Izola, Piran ali Ankaran in so člani oz. so podpisali pristopno izjavo za vključitev v Las Istre za obdobje 2014-2020.

V skladu z načeli demokratičnega izbora bomo postopek izbora predstavnikov nevladnih organizacij izvedli ob smiselni uporabi Poslovnika za postopek izbora predstavnikov nevladnih organizacij (v nadaljevanju Poslovnik). Več informacij o postopku izborov predstavnikov NVO najdete TUKAJ

Kako poteka postopek? Postopek izbora predstavnikov poteka tako, da nevladne organizacije, ki imajo sedež ali delujejo na območju občin Koper, Izola, Piran ali Ankaran in so člani oz. so podpisali pristopno izjavo za vključitev v Las Istre za obdobje 2014-2020, najprej predlagajo svoje kandidate. Med njimi se poskuša s soglasjem vseh kandidatov izbrati najprimernejšega. Če soglasja za imenovanje ni, se izvedejo volitve, na katerih lahko sodelujejo vse nevladne organizacije, ki so za to vnaprej izkazale interes (to je, so se prijavile kot volivci ali pa so predlagale svojega kandidata).

V postopku izbora bodo torej lahko sodelovale samo tiste nevladne organizacije, ki bodo predlagale svoje kandidate ali bodo pravočasno sporočile, da želijo glasovati. Prijavnica za sodelovanje je objavljena ločeno ob temu pozivu.

Prijavnici je potrebno predložiti kopijo Pristopne Izjave, razen če ste jo do 10.9.2019 že poslali na Las Istre.

Središče Rotunda, Koper, so.p. mora imeni kandidatov za nova člana Upravnega odbora posredovati čimprej. Glede na kratke roke, so roki, predvideni v Poslovniku, nekoliko skrajšani in prilagojeni.

Rokovnik za izvedbo postopka izbora je sledeč:

 1. 10. 9. 2019 - objava poziva za prijavo kandidatov in volilnih upravičencev;
 2. 15. 9. 2019 - rok za oddajo prijav kandidatov in upravičencev;
 3. 16. 9. 2019 ob 13:00 - seja komisije za pregled prijav;
 4. 18. 9. 2019 - rok za dopolnitev prijav
 5. 19. 9. 2019 - objava seznama predlaganih kandidatov
 6. 20. 9. 2019 ob 11:00 - javna predstavitev kandidatov in poskus imenovanja s soglasjem;
 7. 20. 9. 2019 - začetek volitev (pogojno);
 8. 27. 9. 2019 ob 16:00 - zaključek volitev (pogojno);
 9. 30. 9. 2019 ob 13:00 - seja komisije za pregled glasovnic in izdaja sklepa (pogojno).

Seje komisije za pregled prijavnic, za pregled glasovnic in javna predstavitev se bodo odvile v prostorih Središča Rotunda, Destradijev trg 11, 6000 Koper. Nevladna organizacija, ki bo predlagala svojega kandidata, mora v prijavi obvezno napisati tudi predstavitev kandidata. Prijava mora vsebovati podpis zastopnika nevladne organizacije in podpis kandidata, v kolikor se ga predlaga. V primeru pošiljanja prijave po elektronski pošti, mora ta vsebovati faksimile podpisa ali skenirano podpisano prijavo.

Prijave pošljite:

 • po pošti na naslov: Središče Rotunda, Destradijev trg 11, 6000 Koper ali
 • po elektronski pošti na: info@sredisce-rotunda.si.

Ne glede na način ali datum pošiljanja, mora prijava prispeti na enega od zgornjih naslovov najkasneje do 15. 9. 2019 do polnoči.

Za dodatne informacije o postopku izbora smo vam na voljo na telefonu 0590/47 122 ali na elektronski pošti info@sredisce-rotunda.si.